Bulgarian Български

bulgaria_flagТакса не се заплаща при следните обстоятелства:

  • Ако вие сте новият притежател и предишния не е успял да уведоми DVLA за промяната в собствеността. В този случай трябва да притежавате част 10 (V5C/2) за новия стопанин от регистрационният документ V5C и да я изпратите на английския КАТ (DVLA) заедно с попълнен формуляр V62.
  • Ако превозното средство е категоризирано като категория С (ремонта на превозното средство би струвал повече от стойността му) от застрахователно дружество, което е унищожило талона. Ще бъде извършена проверка за да се установи това обстоятелство....

Вие трябва да платите за следните категории:

А=само за скраб, В=разглобяване за резервни части, D=подлежащ на поправка.

Можете да получите повече информация за salvage категориите ТУК.

Вижте преведен образец на формуляр V62, който е необходимо да се попълне и изпрати, за да Ви бъде издаден регистрационен талон за МПС (registration sertificate V5C).