Автовоз БГ Лондон

От 26.10.2015г. VIC проверката отпадна. За повече инфо ТУК.

Голяма част от статията по-долу не е актуална, и остава в сайта единствено като референс.

VIC (ви-ай-си чек) е съкращение на Vehicle Identity Check, което в буквален превод означава Проверка идентичността на автомобил.

VIC е спомагателна програма за предотвратяване разпространението на откраднати коли маскирани като поправени катастрофирали автомобили. Можете онлайн да проверите дали даден автомобил се нуждае от VIC проверка, както и да подадете искане за VIC.

Как се поставя VIC маркер

Застрахователите трябва да уведомят английския КАТ (DVLA) за всички автомобили отписани (written off) като salvage категории A, B или C. Това уведомление поставя VIC маркер в досието на автомобила. Докато VIC маркера не бъде премахнат английския КАТ (DVLA) няма да издаде регистрационен сертификат V5C (талон) или уведомление за изтичаща пътна такса V11.

VIC маркера може да бъде премахнат единствено ако автомобила премине VIC проверка.

Как се проверява идентичността на автомобил

The Vehicle and Operator Services Agency (VOSA) е нещо като българската Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", която осъществява VIC. Проверката е предназначена за потвърждаване идентичността на автомобил и спомага осигуряването на автентичността на върнатите на пътя коли.

VIC проверката отнема около 20 минути и включва съпоставяне на данните, които са в базата на КАТ срещу тези на проверявания автомобил. VIC е проверка на идентичността, а не на качеството на извършения ремонт или годността на автомобила. Ако имате грижи относно тези аспекти се свържете с нас.

След като автомобила премине VIC проверката, в данните му към регистрационния сертификат V5C (талона) ще бъде анотирано „задоволяващо поправен и/ или катастрофирал; идентичността проверена на дд/мм/гггг".

Проверка за наличност на VIC маркер

Можете да проверите безплатно дали е поставен VIC маркер и дали автомобила подлежи на VIC проверка чрез онлайн услугите в страницата на английския КАТ - DVLA - Vehicle Enquiry. За проверката са ви необходими регистрационния номер и марката на автомобила.

VIC маркера ще бъде показан единствено ако е поставен в DVLA досието на автомобила.

Също може да проверите дали е поставен VIC маркер като се обадите на VOSA: 0044(0)300 123 9000.

Как да подадете формуляр за VIC проверка

VIC проверката може да бъде осъществена в 56 тест станции на VOSA. Трябва да изпратите попълнен VIC1 формуляр до VOSA заедно със определената за целта такса (вижте таблицата по-долу).

Можете да изпратите формата онлайн стига да имате възможността да заплатите таксата с дебитна или кредитна карта или ако имате предварително отворена сметка с VOSA. Самото плащането не се извършва на момента, но VOSA ще се свържи с вас след като VIC1 формуляра ви бъде приет.

След като бъде одобрена молбата ви VOSA ще се свърже с вас и ще ви информира с часа и датата за насрочената проверка.

Пълните инструкции и условия са записани на страница 3 от VIC1 формуляра.

Цени:

ВидВ работно времеИзвън работно време
VIC£41.00£50.00
Обжалване£41.00£50.00

Закарване на автомобил за VIC проверка

Когато закарвате вашия автомобил за VIC проверка трябва да бъдат спазени следните изисквания:

  • ремонтите да са приключили, автомобила да е използваем и да е способен да се движи на самоход;
  • в случай, че го закарвате на самоход и ако е на повече от 3 години, автомобила трябва да е придружен с валиден английски преглед – МОТ;
  • лицето управляващо автомобила трябва да е застраховано;
  • да бъдат изложени на предназначените за целта места предни и задни регистрационни номера (табели), ако докарвате автомобила на ход.


Свържете се с VOSA на: 0044(0)300 123 9000 или с нас за да ви бъде разяснено как може да се снабдите с регистрационни табели

Всеки автомобил може да бъде управляван директно до и от предварително одобрена VIC проверка без пътна такса – Road Tax.

Какво става след като премина VIC проверката?

Ако VOSA потвърди позитивно идентичността на вашия автомобил вие ще получите VIC20 сертификат за успешно преминал проверката. Английския Кат - DVLA ще бъде електронно уведомен за позитивния ви резултат.

Вече можете да подадете вашия попълнен формуляр V62 нужен за получаване на регистрационен сертификат V5C (талон). Ако вашата кола е била категория Ц "category C write off",това обстоятелство трябва да се декларира когато се попълва формата, тъй като сте освободени от дължимата такса заплащаща се за подновяване на талон.

Ако VOSA не може да потвърди идентичността на вашия автомобил, ще получите писмен отказ VIC21, в който ще са описани причините за отказа. VOSA ще пренасочи случая или към полицията или към DVLA за по-нататъшно разследване. VOSA ще следи развитието на случая и след като приключи ще ви уведоми за резултатите. Това може да продължи няколко седмици.

След като приключи разследването ако идентичността на автомобила е потвърдена като оригинална VOSA ще ви издаде VIC20 сертификат за успешно преминал проверката. Ако пък идентичността не може да бъде потвърдена VIC маркера ще остане в досието на автомобила и DVLA няма да ви издаде регистрационен сертификат V5C.

VIC обжалване

Ако не сте доволни от резултата на проверката можете да обжалвате решението на VOSA със попълнен формуляр VIC17 и съответната такса.

Пълна онлайн информационна брошура за Схемата – Проверка идентичността на автомобил можете да изтеглите от тук.