Услуга ИнспекцияУслуга Инспекция не включва:

1. Разглобяване на превозното средство или на неговите компоненти;

2. Гарантиране на точността на индикираните километри на километражите;

3. Проверка на разхода на гориво и масло;

4. Проверка на източник на течове на масло;

5. Проверка на функционалността на TV / DVD / сателитна навигационна система;

6. Проверка на цилиндър;

7. Проверка на ефективността на климатик;

8. Проверка на повреди в електрозахранването на превозното средство и електрониката, за които се използва специфично диагностично оборудване;

9. Проверка на емисиите отработени газове и /или каталитични конвертори, за които се използва специфично диагностично оборудване;

Вижте какво включва услуга Инспекция тук.