Курс 22Британските застрахователи са измислили практичен способ за минимизиране на възможността да бъдат клонирани и да бъдат връщани опасно поправени на пътя МПС. Този способ също така се използва за засичане и превенция на застрахователни измами, както и за да направи историята на автомобила по-прозрачна. След като им се направи застрахователна оценка, всички претърпели злополука / щета превозни средства, в зависимост от степента на повредата, се категоризират. Важно е да се знае застрахователната категория на всяка катастрофирала кола преди покупка, тъй като това ни дава значителна информация за това какво не е наред с автомобила и за какво може да се използва след това. Желаете ли да закупите с цел да ремонтирате и след това да продадете с печалба? Или пък Вашата цел е да закупите и след това да разглобите и да продадете на части?

От 01/10/2017 категориите се променят от старите A, B, C & D на следните нови категории:

A: Scrap
B: Break
S: Structural
N: Non-Structural

Категориите A (Scrap) и B (Break) ще останат същите, докато S (Structural) и N (Non-Structural) ще заместят категории C and D.

Категориите на МПС претърпели злополука са следните:

 • Категория A (Scrap): Това не Ви трябва! Автомобили от тази категория са до такава степен разрушени от пожар, катастрофа и други, че трябва да бъдат напълно унищожени само за метален скрап. Трябва да бъде подадено известие за унищожение до DVLA (КАТ) и HPI.
 • Категория B (Break): Полезен е само ако го купувате с цел да го разглобите и да го продавате на части. Повредата на автомобили от тази категория не може да се поправи на разумна цена, и след като се спасят годните части, трябва да бъде унищожен (по смисъла на категория А). Нужни са специални разрешителни и лицензи за да може да се търгува с тази категория МПС. Отново, трябва да бъде подадено известие за унищожение до DVLA (КАТ).
 • Категория S (Structural): Подобни автомобили се предлагат от застрахователни компании, според които цената, която ще похарчат за да преведат автомобила в изрядност, би била повече от стойността на самия автомобил, а не защото са напълно негодни. При изготвяне на оценката си застрахователите включват: сумата за самия ремонт по цени на главните представители, ДДС, пари похарчени за дела, кола заместваща поправяната за застрахования и други. За тези, които имат умения и желание, тези коли могат отново да се преведат в технически изправно състояние и да станат продаваеми. Автомобилите от тази категория имат един основен недостатък за купувачи от България, а именно, че трябва да преминат през VIC (проверка за идентифициране на автомобила) след като бъдат поправени, което на практика означава, че поправеното МПС трябва да се върне в Англия и след като премине VIC да му се издаде документ, с който да може да се регистрира. Също така тази категория автомобили са на границата с автомобилите от категория В, които могат да се използват само за части. От 26/10/2015 вече не се изисква преминаване на VIC проверка. За повече информация по този въпрос, моля прочетете ТУК.
 • Категория N (Non-Structural): Тази категория автомобили са най-подходящи за тези, които търсят автомобили за ремонт с цел продажба с печалба. Това са автомобили, отписани от застрахователни дружества по други причини, въпреки че разходите за ремонт може да са по-малко от стойността на самия автомобил. От продажбата на автомобил от категория D може да се направи една добра печалба.
 • Категория X: Това са обикновено неповредени, леко повредени и / или намерени откраднати автомобили. Печалбата, реализирана от продажба на автомобил от тази категория X може да бъде до известна степен неизгодна по отношение на по-високата застрахователна оценка и първоначална цена, но могат да се направят и доста изгодни сделки, ако се следи достатъчно по обичайните автомобилни търгове.
 • Категория U: Буквата U идва от Unrecorded. В тази категория спадат моторни превозни средства, които не са записани и / или оценени за да бъдат категоризирани. Типичен представител от тази категория не би се продавал от застрахователни компании, а от частни лица и може да е претърпял удар или да е повреден, което го прави непредвидим.

Ако трябва да подредим категориите по изгодност за купувачи от България целящи поправка, пререгистрация и продажба, то те, според нас, биха изгледжали така:

Преди 26 October 2015:

 • cat N
 • cat X
 • cat U
 • cat S

След 26 October 2015:

 • cat S
 • cat N
 • cat X
 • cat U

Подробна информация за салвидж категориите може да бъде прочетена тук: CODE OF PRACTICE FOR THE CATEGORISATION OF MOTOR VEHICLE SALVAGE