Комисиони на английски търговеНякои от онлайн аукционите в Англия имат свои комисиони ( такси ), които налагат върху цената, на която свършва всеки търг. Тези комисиони са подробно описани в общите условия на компаниите. Ние Ви предлагаме обобщен вариант на някои от тях.

 


http://www.salvagemarket.co.uk

Такси и начин на плащане

Когато е приложимо, продавачът има право да добавя някой или всички от следните такси към цената на закупеният артикул:

1. При плащане с кредитна или дебитна карта такса в размер на 2% от продажната цена;

2. Такса за купувача 5% от покупната цена. Минимум £30 максимум £300;

3. Такса товарене в размер на £20;

4. Такса в размер на £20 при закъснение, когато плащането не е извършено в рамките на 5 работни дни от датата на уведомление;

5. Такса за съхранение в размер на £10 на ден + ДДС, когато сумата не е получена изцяло в рамките на 5 работни дни;

6. Такса за повторно излагане на търг в размер на £50, ако МПС-то не бъде платено и взето в 14 дневен срок от датата на уведомление.


http://www.bluecycle.com

Такси

При спечелване на търг се заплаща 5.5% от цената, на която е спечелен търгът (минимум £40). Ако решите да се откажите от вече спечеленият търг се заплаща такса, която се определя от стойноста на покупката. Ако закупената стока не бъде взета в рамките на 10 дни или се изисква помощ за натоварване се заплаща допълнителна такса, която бива определяна на място.


http://www.motorhog.co.uk

Такси и начин на плащане

1. При плащане с кредитна или дебитна карта такса в размер на 2% от продажната цена;

2. Такса за купувача 5% от покупната цена. Минимум £30 максимум £300;

3. Такса товарене в размер на £20;

4. Такса в размер на £20, когато плащането не е извършено в рамките на 5 работни дни от датата на уведомление;

5. Такса за съхранение в размер на £10 на ден, когато стоката не е взета в рамките на 5 раборни дни;

6. Такса за повторно излагане на търг в размер на £50, ако МПС-то не бъде платено и взето в 14 дневен срок от датата на уведомление.

 


http://www.hbc.co.uk

Такси

При заплащане с кредитна/дебитна карта такса в размер на 3% плюс ДДС на покупната цена. Ако крайната цена на МПС-то е до £100 се плаща цялата сума плюс ДДС. Ако крайната цена е над £100 трябва да се внесе депозит от 10% (минимум £20). Ако МПС-то не бъде платено до два работни дни след края на търга се начисляват лихви в размер на 2% на месец върху покупната цена.