Road Tax дискRoad Tax / Пътен данък

От 01.10.2014г. пътният данък в Англия се плаща онлайн и в пощите, и до сега действащият хартиен диск вече не е необходим.

Голяма част от статията по-долу не е актуална, и остава в сайта единствено като референс.

Пътният данък в Англия се плаща годишно или за шест месеца и Ви се издава Роад Такс диск (хартиен диск, който се излага на предното стъкло на превозното средство).

За да можете да заплатите пътният данък са Ви необходими следните документи:

 

  • Сертификат за валидна застраховка – фотокопия, касови бележки или застрахователни програми не могат да бъдат ползвани;
  • Валиден МОТ тест сертификат, ако е изискуем. Вашият МОТ трябва да е валиден в деня от който искате Road Tax диска да започва или на датата на която Road Tax диска бива издаван, което е по-късно;
  • Регистрационен сертификат за МПС - V5C.

Това се случва на автомобили без Road TaxАко сте притежател на автомобил в движение, то Вие трябва да платите пътен данък. Можете да закупите пътният данък за Вашия автомобил в Пощенски клон, по пощата или в местния офис на DVLA (КАТ).

Ако възнамерявате да използвате автомобила си по обществените пътища, трябва да подновявате пътния диск за Вашият автомобил всяка година, или ако не ползвате автомобила си по обществените пътища трябва да уведомите DVLA (КАТ) за това обстоятелство чрез SORN (задължително известие за спиране от движение).

Ако желаете да платите пътният данък за Вашия автомобил трябва да занесете документите описани по-горе в Пощенски клон, който издава Road Tax дискoве или в местен клон на DVLA(КАТ).

Ако сте закупили автомобила през последните осем седмици и нямате пълен сертификат V5C, но пък имате V5C/2 (десетата част от талона, която е за нови собственици), можете да ползвате нея, и заедно със останалите документи да платите данъка си в Пощенски клон, който издава Road Tax дискoве или в местен клон на DVLA(КАТ).

Ако сте закупили автомобила преди повече от осем седмици и имате само V5C/2 (десетата част от талона, която е за нови собственици), трябва да заплатите пътния данък в местен клон на DVLA(КАТ).

Ако нямате пълен сертификат V5C или V5C/2 можете да платите данъка само в местен клон на DVLA(КАТ).

Как да платите пътния данък?

Ако заплащате пътният данък в пощенски клон или по пощата можете да платите по един от следните начини:

  • с чек до Post Office Limited;
  • с дебитна карта или кредитна карта;
  • в брой (но не по пощата);
  • Пощенски марки;
  • Пощенски запис(Postal Order);
  • Травел чек.

Вижте колко струват пътните такси тук.

Road Tax калкулатор