DVLA

В тази статия ще научите: Какво представлява английското свидетелство за регистрация на автомобили - V5C сертификат; Как се прехвърля автомобил в Англия; Какво да направите, ако купувате автомобил с цел износ и пререгистрация; Как се попълва регистрационният документ V5C; Какво следва да направите, ако не сте получили талона на автомобила и още... Копие на английско свидетелство за регистрация на автомобил - V5C certificate     
Как да регистрирате превозното си средство в Англия? За да регистрирате за първи път ново превозно средство в местната служба на КАТ - Driver and Vehicle Licensing Agency (DVLA), ще трябва да предоставите документация, която да потвърди вашата самоличност. Изискват се проверки на имената и адресите при всички подавани формуляри V55/4 и V55/5, които представляват молби за първа регистрация и облагане с Английска винетка / пътен данък на превозните средства в Англия. V55/4 е молба за първа регистрация на ново моторно превозно средство и декларация за регистрация на същото от хора или дружества, които внасят нови превозни средства;  ...