Други услуги - БГ ЛондонПредлаганите допълнителни услуги са в следствие на молби от страна на наши клиенти дали можем да им сътрудничим и / или посредничим по касаещи ги въпроси.

Какво, освен описаните като отделни услуги, предлагаме?

1Съдействие за издаване на документи, включително:

  • регистрационен талон на автомобили и други МПС - V5C;
  • експорт сертификат ( Export Certificate ) за автомобили и други МПС;
  • салвидж сертификат ( Salvage Certificate ) за автомобили и други МПС;
  • сключване на договори от Ваше име;
  • плащане на глоби;
  • попълване на формуляри;
  • други документи...

2Складиране на автомобили и други МПС в Англия.

3Преминаване на английски технически преглед за автомобили - MOT Test.

4Извършване на HPI проверки.

5Продажба на превозни средства и стоки в Англия.

За повече информация и цени за предлаганите допълнителни услуги, или по интерисуващи Ви въпроси се свържете с нас.