v62 form

V62 формулярът се ползва, когато желаете да се сдобиете с английски регистрационен сертификат ( талон ) за МПС - V5C.

Оригиналът на самия формуляр може да бъде изтеглен от ТУК.

Формулярът се състои от две части:

1. Инструкции за попълване;

2. Попълваща се част.

Тази статия представлява превод на инструкциите за попълване на формуляр V62.


Апликационен формуляр за издаване на регистрационен сертификат V5C на МПС

За повече информация вижте: www.direct.gov.uk/vehiclereg

Моля, прочетете внимателно указанията.

A. Кога трябва да използвате формуляр V62

Използвайте формуляр V62 като заявление за издаване на регистрационен сертификат V5C, ако:

 • сте закупили превозното средство, но не сте получили талон V5C на ваше име;
 • оригиналът е бил загубен, откраднат, повреден или унищожен.

Ако преди това сте имали талон на ваше име и няма промяна в данните на превозното средство и вашите лични данни, можете да кандидатствате за дубликат по телефона на номер: 0300 790 6802.

Ако сте с увреден слух или трудно чуващи използвайте Textphone на номер: 0300 123 1279. ( Този номер няма да отговори на обикновени телефони. )

Трябва да имате кредитна или дебитна карта под ръка, когато звъните, тъй като може да се наложи да заплатите £25 такса ( вижте раздел D ).

B. Попълване на този формуляр

При попълването на формуляр V62 трябва да дадете пълна и точна информация, в противен случай DVLA ( КАТ ) няма да са в състояние да се справят с вашето заявление и то ще ви бъде върнато за допълване / поправка!

Моля, обърнете внимание на следното:

 • Осигурете всички данни за превозното средство;
 • Въвеждайте пълни имена, а не инициалите;
 • Ако сте фирма или организация, нерегистрирани като дружество или PLC, моля осигурете имената на чавека, който ще е отговорен за превозното средство;
 • Не давайте съвместни имена, например: на съпруг и съпруга (Иван и Марина Георгиеви); или на баща и син (Иван и Георги Иванови);
 • Осигурете ни адрес във Великобритания;
 • Адреси на пощенски кутии са приемливи единствено за заявления, попълнени от името на дружество, с пълен пощенски адрес.

Във връзка с попълване на раздел 3 от попълващата се част на формуляр V62, автомобилният търговец може да бъде:

 • Автодилър;
 • Търговски агенти, които продават превозни средства на търг;
 • Застраховател, с който сте в спор;
 • Дилъри на превозни средства претърпели злополука;
 • Финансови дружества, които имат финансови интереси в превозното средство;

C. Как да платя

Таксата за издаване на регистрационния документ V5C е £25.

Адресирайте чекове и пощенски записи до: DVLA, Swansea.

Не изпращайте пари в брой.

D. Кога няма такса

Такса не се заплаща при следните обстоятелства:

 • Ако вие сте новия притежател и предишния не е успял да уведоми DVLA ( КАТ ) за промяна в собствеността. В този случай трябва да притежавате част 10 ( V5C/2 ) за новия стопанин от регистрационния документ V5C и да я изпратите заедно с този попълнен формуляр;
 • Ако превозното средство е категоризирано като категория С ( ремонтът на превозното средство би струвал повече от стойността му ) от застрахователно дружество, което е унищожило талона. Ще бъде извършена проверка, за да се установи това обстоятелство.

Вие трябва да платите за следните категории:

А = само за скраб, В = разглобяване за резервни части, D = подлежащ на поправка.

Можете да получите повече информация за salvage категориите ТУК.

E. Кога трябва да получите талона / сертификата V5C

Трябва да получите талона / сертификата V5C в рамките на:

 • 2 седмици, ако вие сте регистрирания в момента притежател;
 • 4 седмици, при пререгистрация.

Въпреки това, ако не получите талона / сертификата V5C през този период, DVLА ( КАТ ) моли да изчакате шест седмици преди да се свържете с тях.

Забележка: Адресът в регистрационния талон ще бъде в препоръчителния от Кралските Пощи ( Royal Mail ) формат и е възможно да не е същият, който вие сте въвели при попълване на този формуляр.

F. Какво да направите, ако вие същевременно се нуждаете и от "винетка" ( Road Tax ) за вашия абтомобил

Ако превозното средство вече е на ваше име, можете да го обложите в местен офис на DVLА ( КАТ ), като използвате този формуляр и следните документи:

 • Формуляр за издаване на винетка ( Road Tax ) - "V10", или Формуляр за облагане на тежкотоварни превозни средства - "HGV V85";
 • Застраховката за превозното средство и вашият МОТ тест сертификат трябва да са валидни в деня, от който искате Road Tax диска да започва.

Не можете да използвате този формуляр за издаване на Road Tax за вашите превозни средства в пощенски клоновете.

Ако сте сменили името си, допустими доказателства са: свидетелство за брак, decree nisi, decree absolute или нотариален акт.

Ако сте сменили адреса си, допустими доказателства са: Валидно свидетелство за управление, банково извлечение или скорошна фактура за платени газ, електричество или телефон.

Ако притежавате част 10 ( V5C/2 ) за новия стопанин от регистрационния документ V5C, можете да използвате формуляр V62 за издаване на Road Tax в пощенските клонове, които издават Road Tax, в рамките на 2 месеца от закупуването на превозното средство, или до 13 месеца при използване на местен офис на DVLA ( КАТ ).

Ако не сте регистриран като притежател и нямате V5C/2 няма да можете да се сдобиете с Road Tax диск преди получаване на регистрационния документ V5C на ваше име. До тогава не можете да обложите превозното средство и следователно трябва да подадете задължително известие за спиране от движение ( SORN ).

G. Какво да направите, ако същевременно трябва да подадете задължително известие за спиране от движение ( SORN )

Ако сте притежател на превозно средство, или ще купувате МПС, което възнамерявате да не ползвате по публичните пътища, трябва да бъде подадено Задължително известие за спиране от движение ( SORN ). Дори предишният собственик да е заявил спирането от движение на закупено от вас превозно средство, задължението и вие да заявите SORN не отпада. Ако не заявите SORN срещу вас може да бъде повдигнато обвинение или да ви бъде наложена глоба.

За да заявите спиране на МПС от движение попълнете "формуляр V890", който можете да получите от:

 • Уеб сайтът на www.direct.gov.uk/motoringforms;
 • Пощенските клонове;
 • В местният офис на DVLA(КАТ);
 • Отдел клиентски запитвания на DVLA ( Вижте контактните детаили в раздел I ).

Ако подавате това заявление, за да се сдобиете с V5C и същевременно искате да уведомите DVLA за спиране на МПС от движение, задължително се попълва и изпраща заедно с този формуляр и формуляр V890.

H. Защита на данни - освобождаване на информация

DVLA ( КАТ ) ще съхраняват данните ви в автомобилен регистър. Могат да предоставят тази информация, ако това трябва да се направи по закон. За да разберете повече за това как и кога вашите данни могат да се предоставят на трети страни, посетете сайта: www.direct.gov.uk/dvladataprotection.

I. Допълнителна информация

Може да получите повече информация на www.direct.gov.uk/vehiclereg.

Информацията е дадена и в брошура „Какво трябва да знаете за регистрирането и облагането на вашето моторно превозно средство" (V100), която можете да получите от клоновете на Post Office ®, както и в местният офис на DVLA( КАТ ). Можете да сдобиете с адресите на най-близките DVLA ( КАТ ) офиси на :

 • уеб сайт: www.direct.gov.uk/dvlalocal;
 • телефон: 0300 123 1277 (Ще бъдете помолен да предоставите вашият пощенски код).

Офисите на DVLA са отворени между 09:00 и 17:00 часа от понеделник до петък и от 09:30 до 17:00 часа през всяка втора сряда от месеца. Ако не сте доволни от услугата, която получавате от нас, моля вижте листовка на DVLA „Обслужване на клиенти, ръководство и какво да правя, ако нещата тръгнат в грешна посока" ( INS101 ). Можете да я получите от нашият уеб сайт: www.direct.gov.uk/motoringleaflets и на телефон клиентски запитвания (превозни средства): 0300 790 6802. Телефонните линии са отворени от 08:00 до 20:30 от понеделник до петък и от 08:00 до 17:30 в събота. Някои разговори ще бъдат записвани с цел повишаване качеството и сигурността на обслужването. Ако сте глухи или трудно чуващи използвайте Textphone на номер: 0300 123 1279. ( Този номер няма да отговори на обикновени телефони ).