Внос на превозно средство в Обединеното кралство (Великобритания)

В тази статия ще научите как се внася автомобил в Англия за постоянно или временно.

Когато внесете превозно средство в Обединеното кралство за постоянно трябва да изпълните определени стъпки, като можете да платите на вносител или спедиторска компания да ги направи вместо вас.

Стъпките са:

1. Трябва да кажете на HM Revenue and Customs (HMRC) в рамките на 14 дни, че превозното средство е пристигнало в Обединеното кралство.

2. Трябва платите ДДС и мито, ако HMRC ви каже.

3. Трябва да получете одобрение за превозно средство, за да докажете, че вашето превозно средство отговаря на стандартите за безопасност и опазване на околната среда.

4. Трябва да регистрирайте и обложете превозното средство в DVLA - те ще ви дадат регистрационен номер, за да можете да изготвите табели.

Трябва също така да застраховате автомобила си, преди да го карате по пътищата на Обединеното кралство!!!

ВАЖНО: Можете да бъдете наказани, ако използвате превозното средство на обществен път, преди да изпълните тези стъпки, освен ако не го карате към предварително уговорен технически преглед(MOT) или тест за одобрение на превозно средство.

Търговските вносители на нови превозни средства, които използват защитена схема за регистрация, не трябва да следват тези стъпки.

Внос на повреден или модифициран автомобил

Ако вашето превозно средство е било повредено, преустроено или модифицирано в друга държава, DVLA може да:

 • даде Q регистрационен номер на автомобила ви;
 • даде нов идентификационен номер (VIN) за автомобила ви;
 • постави маркер в талона (V5C) - за да покаже, че вашето превозно средство е било променено или сглобено с помощта на различни части;
 • поиска Одобрение за индивидуално превозно средство (IVA).

Съобщаване на HMRC

Имате 14 дни, за да съобщите на HM Revenue and Customs (HMRC), след като внесете превозно средство в Обединеното кралство за постоянно. Не можете да регистрирате превозното средство, докато не направите това.

Как ще съобщите на HMRC ще зависи от:

 • това дали го внасяте във Великобритания (Англия, Шотландия и Уелс) или в Северна Ирландия;
 • откъдето го импортирате;

Може да бъдете глобен, ако закъснеете да съобщите на HMRC !!!

Ако вашето превозно средство има двигател от 48 кубика или по-малко (7,2kW или по-малко, ако е електрическо), можете да го регистрирате, без да уведомявате HMRC.

Ако внасяте превозно средство в Англия, Шотландия или Уелс

Как ще съобщите на HMRC зависи от това дали сте регистриран по ДДС.

Ако сте фирма, регистрирана по ДДС

Трябва да направите декларация за внос. Можете да използвате или системата за митническа обработка на вносни и износни товари (CHIEF), или системата за митническа декларация (CDS). Можете също така да накарате агент като спедитор да направи това вместо вас.

Възможно е да можете да забавите подаването на декларация за внос, ако внасяте превозно средство от Ирландия. Това се нарича забавена декларация.

Трябва да уведомите HMRC за внесеното превозно средство, като използвате услугата Уведомяване за пристигащи превозни средства (NOVA) в рамките на 14 дни. Можете да използвате електронна таблица, ако трябва да използвате NOVA за много превозни средства.

Ако не можете да използвате онлайн услугата NOVA, попитайте линията за помощ за внос и износ за формуляр NOVA1 по ДДС.

Ако не сте фирма или сте частно лице без регистрация по ДДС

Трябва да направите декларация за внос чрез формуляр C384. Изпратете попълнения формуляр до HMRC по имейл или потърсете повече информация.

HMRC CARS team
ecsm.nchcars@hmrc.gov.uk
Telephone: 0300 322 7071

Можете също така да накарате агент като спедитор да направи декларацията вместо вас.

Може да отговаряте на изискванията за освобождаване от ДДС и мито, ако сте:

 • преместване във Великобритания (Англия, Шотландия или Уелс) (понякога известно като „прехвърляне на пребиваване - transfer of residence“ или TOR) - ако отговаряте на условията, кандидатствайте за облекчение при прехвърляне на пребиваване;
 • връщане на изнесено превозно средство в Обединеното кралство - ако отговаряте на условията, декларирайте превозното средство, за да поискате облекчение.

Свържете се с линията за помощ по ДДС за формуляр, ако не можете да използвате онлайн услуги.

След като кажете на HMRC

HMRC ще ви каже:

 • дали трябва да платите ДДС и мито;
 • когато вашето NOVA заявление е обработено - не можете да регистрирате автомобила си в DVLA, докато не бъде обработено.

Ако сте компания или частно лице, което не е регистрирано по ДДС, HMRC ще направи заявление NOVA вместо вас.

Плащане на ДДС и мито

HM Revenue and Customs (HMRC) ще ви каже дали трябва да платите ДДС или мито, след като им кажете, че сте внесли превозно средство.

ДДС се начислява върху общата цена на превозното средство плюс всички:

 • аксесоари, които сте закупили с него;
 • доставка и допълнителни такси;
 • мито.

Мито се начислява върху превозни средства, внесени в:

 • Англия, Уелс и Шотландия извън Обединеното кралство;
 • Северна Ирландия извън Обединеното кралство или ЕС.

HMRC ще ви каже колко трябва да платите.

Тарифите, които ще ви таксуват, зависят от вида на превозното средство и откъде сте го импортирали. Можете да се обадите на линията за помощ, за да проверите тарифите.

Как плащате зависи от това откъде внасяте автомобила.

Ако внасяте превозното средство в Англия, Шотландия или Уелс извън Обединеното кралство

1. Премествате се в Обединеното кралство с автомобила си:
Не дължите ДДС или мито, ако отговаряте на условията за облекчение;

2. Връщате изнесено превозно средство в Обединеното кралство:
Не дължите ДДС или мито, ако отговаряте на условията за облекчение;

3. Посещавате Обединеното кралство или ЕС с автомобила си:
Не дължите ДДС или мито, ако се квалифицира като временен внос;

4. Всяка друга причина - ако не сте регистриран по ДДС:
Дължите ДДС и мито - платете на HMRC на границата на Обединеното кралство (вашата спедиторска компания може да направи това вместо вас);

5. Всяка друга причина - ако сте регистриран по ДДС:
Дължите ДДС и мито - платете на HMRC на границата на Обединеното кралство (вашата спедиторска компания може да направи това вместо вас) и поискайте ДДС при следващата си декларация за ДДС.

Трябва да платите всички ДДС и мита, преди да можете да освободите превозното средство от митницата или да го регистрирате!

Получаване на одобрение за превозното средство

Получете одобрение за превозно средство, за да покажете, че вашето внесено превозно средство отговаря на екологичните и безопасни разпоредби. Ще ви трябва доказателство за одобрение, за да регистрирате превозното средство.

Може да не се нуждаете от одобрение за превозно средство, което е регистрирано или произведено преди повече от 10 години – проверете изключенията.

Ако превозното средство не е регистрирано в ЕС

За да получите одобрение за превозно средство, което не е регистрирано в ЕС, кандидатствайте за:

 • Individual Vehicle Approval (IVA)
  Индивидуално одобрение на превозно средство (IVA);
 • Motorcycle Single Vehicle Approval (MSVA) if it’s a 2, 3 or smaller 4-wheeled vehicle
  Одобрение за едно превозно средство за мотоциклет (MSVA), ако е превозно средство с 2, 3 или 4 колела, но е малко.

Регистрация на внесен автомобил

Трябва да регистрирате всяко превозно средство, което внасяте в Обединеното кралство за постоянно. Не можете да го регистрирате, преди да:

 • кажете на HM Revenue and Customs (HMRC), че сте внесли превозното средство и получете потвърждение, че вашето Уведомление за пристигащи превозни средства - Notification of Vehicle Arrivals (NOVA) е обработено;
 • платите ДДС и мито, ако HMRC ви каже;
 • вземете доказателство за одобрение на превозното средство.

Трябва да се плати и пътния данък за превозното средство, когато го регистрирате в DVLA - има такса от £55.

Как да регистрирате превозното средство

Следвайте инструкциите за регистрация на превозно средство, за да попълните вашите формуляри и да изпратите подкрепящи документи.

Трябва също да изпратите допълнителни подкрепящи документи за внесено превозно средство.

DVLA може да поиска проверка на автомобила.

Допълнителни съпътстващи документи за внесени автомобили

Трябва да изпратите следните оригинални документи:

 • доказателство за одобрение на превозното средство;
 • формуляр V267 (понякога наричан „декларация за новост“), ако регистрирате ново превозно средство;
 • доказателство, показващо датата на вземане на автомобила, например фактура от доставчика;
 • оригиналното чуждестранно свидетелство за регистрация, което да показва кога е произведено превозното средство (няма да го получите обратно).

Ако нямате оригиналния сертификат за чуждестранна регистрация, DVLA може да приеме друго доказателство за датата на производство, например писмо от производителя или клуб на ентусиастите на превозни средства.

Не изпращайте фотокопия или копия по факс.

Временен внос на автомобили в Англия

Обикновено можете да използвате превозно средство с чуждестранни номера, без да го регистрирате или облагате с данъци в Обединеното кралство, ако са приложими всички изброени по-долу условия:

 • посещавате и не планирате да живеете в UK;
 • превозното средство е регистрирано и обложено с данък в своята страна;
 • използвате превозното средство само до 6 месеца общо - това може да бъде еднократно посещение или няколко по-кратки посещения за 12 месеца.

Ще трябва да регистрирате превозното средство, ако смятате да го предвижите между Великобритания (Англия, Шотландия и Уелс) и Северна Ирландия.

Ако станете жител или останете за повече от 6 месеца, трябва да регистрирате и обложите автомобила в Обединеното кралство – следвайте стъпките за внос на автомобил!

Временен внос на превозно средство в Англия, Шотландия или Уелс

Не плащате ДДС или мито върху превозно средство, ако го внасяте временно и се прилагат всички изброени по-долу условия:

 • превозното средство е за ваша лична употреба;
 • не сте жител на Обединеното кралство;
 • не смятате да го продавате, заемате или наемате в Обединеното кралство;
 • трябва да го реекспортирате от Обединеното кралство в рамките на 6 месеца - или по-дълго, ако имате право да използвате чуждестранни номера за по-дълго време.

Изискайте облекчение, като попълните формуляр C110 и прекарате автомобила си през гишето „нищо за деклариране“, когато пристигате в Обединеното кралство.

Използване на чуждестранни номера за повече от 6 месеца

Възможно е да можете да използвате превозно средство с чуждестранни номера за повече от 6 месеца, ако са изпълнени всички изброени по-долу условия:

 • обикновено живеете извън Обединеното кралство;
 • сте в Обединеното кралство за определен период като студент или работник;
 • претендирате за освобождаване от ДДС и мито.

HM Revenue and Customs (HMRC) ще ви даде формуляр за митнически облекчения, когато поискате облекчение – покажете го на полицията, ако ви спрат, докато шофирате превозното средство.

Ако останете след изтичане на митническите ви облекчения, трябва да регистрирате и обложите превозното си средство в Обединеното кралство – следвайте стъпките за внос на превозно средство.

Ако не отговаряте на условията за облекчение

Ако HMRC каже, че вашето превозно средство трябва да бъде регистрирано и обложено с данък в Обединеното кралство, свържете се с линията за помощ за внос и износ.

Кога имате нужда от временни регистрационни табели Q

Трябва да получите временни регистрационни табели Q от DVLA, ако посещавате Обединеното кралство за период до 6 месеца и:

 • вашите регистрационни табели показват цифри или букви, които не могат да бъдат идентифицирани в Обединеното кралство, например арабски шрифт;
 • вашето превозно средство не е регистрирано в родната си страна.

Свържете се с DVLA, ако трябва да получите временни табели с номера Q.

Преди да получите временни регистрационни табели Q

Трябва да поискате облекчение от ДДС и мито, преди да можете да получите временни Q регистрационни табели.

За да поискате облекчение, попълнете формуляр C110, след като колата пристигне в Обединеното кралство, и го изпратете на екипа на NTAS, за да бъде подпечатан.

NTAS team
Second Floor West
Ralli Quays
3 Stanley Street
Salford
M60 9LA

За повече информация посетете официалния сайт:

https://www.gov.uk/importing-vehicles-into-the-uk

Услуги

10 Съветa - Автовоз

 • 1. Бъдете сигурни, че знаете за всички лични вещи и багажи в автомобилите, по причини свързани със сигурността. Нашата компания и / или превозвач ще бъдат тотално неотговорни за каквито и да е вещи и багажи оставени в транспортираните автомобили.
 • 2. Бъдете сигурни, че вие - собственикът, или което и да е избрано от собственика лице, сте на място да подпишете нужната документация и ни осигурите с ключове за автомобила.
 • 3. Молим ви да проверите вашият автомобил за повреди, шофьорът също ще го провери преди да бъде натоварен.
 • 4. Ако се намирате в недостъпни за камион места или в централни зони, молим да имате пред вид, че си запазваме правото да доставим или вземем автомобила от близо до вас подходящо място, например бензиностанция или паркинг за камиони. В нормални обстоятелства ще ви се обадим 12-24 часа преди автовоза да е на място. Понякога се налага вие да предвижите автомобила до камиона.
 • 5. Вашият автомобил трябва да бъде в движение, в противен случай могат да бъдат приложими допълнителни такси и методи на товарене и разтоварване.
 • 6. Трябва да ни предупредите ако вашето МПС е модифицирано по някакъв начин, например повдигнати джипове, кампери, снижени автомобили...
 • 7. При превоза с автовоз височината е от по-голямо значение, от колкото дължината.
 • 8. Долната част на превозвани автомобили трябва да е поне на 10см от земята, за да може да бъдат безпроблемно натоварени и разтоварени.
 • 9. Задължително трябва да имаме ваш функциониращ телефонен номер, на който да можем да ви открием през цялото време на релокацията на вашия автомобил.
 • 10. Бъдете търпеливи, международният превоз не е лесна задача, по всяко време могат да възникнат непредвидени ситуации, с които да се стигне до закъснения и промени в датите. Ние винаги ще се стараем да ви държим в течение на ситуацията.

Защо да изберете нас?

BGLondon.com е надежден превозвач на автомобили за безброй купувачи и продавачи из Европа, Англия и България. Тук ще намерите съвети относно процеси свързани с придобиване, експортиране, транспорт на превозни средства, както и друга полезна и актуална информация.

Отзиви

 • "За втори път закупувам и доставям автомобил с помощта на BGLondon. Всичко протича лесно и безпроблемно! :-) "
 • "Благодаря ви за стриктно изпълнените от вас задължения. Останах приятно изненадан. Много лесно се работи с вас. Имах кошмарни преживявания с едни ваши колеги и загубих депозита, който им бях платил. Седмици след обещания от тях срок все още не се бяха появили и накрая напълно спряха да отговарят. Не бих се доверил на друг от сега нататък и се надявам скоро пак да се възползвам от услугите ви. Поздрави, Тони"
 • "Здравейте, получих изпратените от вас документи, ще регистрирам колата другата седмица, сега я ремонтирам :) Искам да ви кажа, че съм много доволен от Вас и вашата фирма, много сте коректни и изпълнителни, и ми беше много приятно да работя с Вас! С уважение: Емил Димитров"
 • "Здравейте! Просто исках да знаете, че компресора пристигна безпроблемно и съм много доволен от услугите ви. Шофьорите са приятелски и добронамерено настроени, дадоха ми достатъчно предизвестие, за да мога да се подготвя и да ги посрещна на време. Определено ще препоръчам услугите ви. Благодаря отново за цялата ваша помощ. С уважение, Х. Михов"
 • "Много се радвам, че джипът ми пристигна няколко дни по-рано от очакваното. И преди съм ползвал услугите ви и винаги сте така коректни и отзивчиви. Препоръчвам ви на всички мои близки и приятели и ви желая успех. Благодаря, Ш. Мъстан"