Bulgarian Български

възстанови ДДС ( Данък Добавена Стойност ) - VAT ( Value Added Tax )За да може да се възстанови ДДС ( Данък Добавена Стойност ) - VAT ( Value Added Tax ), заплатен в Англия при покупка на коли, техника и др., трябва и купувача и продавача да са регистрирани по закона за ДДС фирми или лица, и да са предоставили ДДС номер при закупуването на стоката.

ДДС-то в Англия е колкото в България 20%.

Защо да възстановя ДДС ( VAT ), платен в Англия?

Възстановяване на платен в Англия ДДС е изгодно за дружества, които възнамеряват да закупят ДМА ( дълготрайни материалени активи ) за собствени нужди, като служебни автомобили, камиони, агротехника, строителна техника и други.

В повечето случаи при закупуване на превозни средства от Англия продавани с ДДС, ДДС-то не може да се приспада, а се заплаща ЦЕНАТА + ДДС, и след като купувача докаже на продавача, че МПС-то е изнесено от Англия, ДДС-то се възстановява във фирмената сметка на купувача.

Доказателства за износ са: договор за превоз, CMR, билети за фериботи, билети за магистрали и други.

Материята за възстановяване / приспадане на платено в общността ДДС е уредена чрез ЗДДС ( ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ ).

За подробна информация отделете време на тази страница и прочете документа, наречен: Наръчник за възстановяване на ДДС, на данъчно задължени лица, неустановени в държавата-членка по възстановяване, но установени в друга държава-членка на общността.