Безплатен паркинг в Англия От 06/12/2017 складирането на автомобили, в наш склад, в Англия, е безплатно за автомобили, които ще се доставят от нас, при условие, че сме ви дали дата на заминаване, и че докарате или вземем автомобилите максимум 1 - 2 дена преди автовоза да е присигнал в Англия.

Ако се налага или желаете да ползвате паркинг или склад за автомобили в Англия, цената е по 5 GBP на ден, на брой автомобил, като за бусове и за по-обемни МПС или товари могат да бъдат наложени допълнителни такси, според случая.

Въпрос:

Има ситуации, в които автомобила се оставя при вас, но не се натоварва на датата, която е посочена, като дата на заминаване в офертите ви?

Отговор:

Имайте на предвид, че BGLondon.com не работи с твърди дати, а с очаквани, и има вероятност датите посочени като дати на заминаване да се разминават от реалната дата на товарене.

Моля, също така имайте на пред вид, че межународният превоз на автомобили зависи от много фактори, които въпреки всичките ни усилия, не зависят само от нас, включително: граници, трафици(път), шофьори, камиони, време и много други обстоятелсва.