Aвто застраховки в АнглияАко шофирате превозното си средство по пътищата или го паркирате по улиците, според закона вие трябва да имате автомобилна застраховка. Престъпление е да не застраховате превозното си средство.

Видове автомобилни застраховки

Има три основни вида автомобилни застраховки:

Third-party застраховка

Това е минималната законна застраховка, която трябва да имате за превозното си средство. Third-party застраховката покрива само извършената от вас щета, или телесна повреда, върху нечие друго превозно средство или собственост. Ако вашето превозно средство пострада по време на инцидента, ще трябва вие да си поемете щетите.

Third-party застраховка при пожар и кражба

Тук се включва third-party покритие и допълнително покритие за щета или загуба на автомобила ви при пожар или кражба.

Цялостна застраховка

Тук се включва third-party, застраховка при пожар и кражба. Освен това, се изплащат и ремонтните дейности по колата ви. Съществуват множество допълнителни покрития, които някои полици осигуряват, включително и покритие при смърт или телесна повреда, които могат да сполетят вас, вашия партньор или друг член на семейството. Покритието е до определена парична сума, като покрива вещи, откраднати от автомобила ви, медицински разходи и разходи по адвокати, и наемане на временно превозно средство.

Повечето автомобилни полици важат в период от една година. Вашият застраховател не е длъжен да ви изпраща известие, с което да ви напомни за изтичането на застраховката, но повечето компании изпращат такива известия. Когато сключите, или обновите старата си, автомобилна застраховка, първоначално ще получите известие за покритието (cover note) на застраховката. То ще е валидно в продължение на 30 дена, или докато получите копие от цялостната си застраховка. Престъпление е да се шофира без cover note или цялостна застраховка, така че не разчитайте само на телефонен разговор, в който някой ви е казал, че сте застрахован(а). Полицията могат да ви поискат застраховка или cover note. Ако не можете да представите съответните документи, те ще ви дадат 7-дневен срок, за да ги представите в полицейско управление по ваш избор. Ако са ви спрели по силата на "fixed penalty system", могат да ви посочат точно определено полицейско управление.

Как да предявите иск

Ако колата ви е открадната

Ако колата ви е открадната, уведомете незабавно застрахователя си и полицията. Вашият застраховател ще изчака няколко седмици, преди да предприеме действия по иска ви, за да има достатъчно време ако евентуално колата се намери. Проверете в полицата си, за да разберете дали тя покрива наемането на друга кола през този период. Ако изплащате премията си на вноски, може да се наложи да продължите да ги внасяте, независимо че нямате превозно средство.

Ако колата ви бъде открита след като вече иска ви е разпореден, тя ще принадлежи на застрахователя ви. Ако колата не бъде открита, вашият застраховател ще ви предложи пазарната стойност на колата, която представлява сумата, на която бихте я продали ако не беше открадната. Това изплащане ще приключи полицата ви, остатъка по премията ще ви бъде върнат, освен ако не е включен в полицата ви. Ако не сте удовлетворен(а) от офертата, опитайте да представите доказателство, че колата струва повече, като използвате ценови справочници или паричната стойност на подобни автомобили.

Ако колата ви е участвала в произшествие

Ако сте имал(а) произшествие:

  • никога не признавайте, че грешката за произшествието е била ваша, тъй като това ще направи полицата ви невалидна;
  • разменете имена, адреси и информация за застраховките с водача на другото превозно средство, и вземете координатите на евентуални безпристрастни свидетели. Ако някой ви откаже да ви предостави личните си данни или данните по застраховката си, вашият застраховател може да го издири по регистрационния номер на автомобила;
  • веднага уведомете застрахователя си, дори и да не възнамерявате да предявявате иск. Ако не предявите иск по произшествието, няма риск да загубите бонуса си за не предявяване на иск.

Third-party полица и third-party полица при пожар и кражба

Third-party полица и third-party полица при пожар и кражба не покриват инцидентни щети по колата ви, но могат да покрият щета или телесна повреда на другата страна, в зависимост от това по чия вина е станал инцидента. Винаги предявявайте иск срещу ответната страна и оставете на застрахователя да реши кой е отговорен за инцидента. Ако реши, че вие сте отговорен(отговорна) , ще трябва вие да си покриете разходите по ремонта.

За да предявите иск срещу другия водач, изпратете му писмо, в което казвате, че възнамерявате да предявите иск срещу него. Уведомете го, че го държите отговорен за инцидента и му кажете да уведоми застрахователя си. Кажете на застрахователя си, че предявявате иск от трето лице. Другия водач трябва да докладва за инцидента на застрахователя си, преди иска да бъде разгледан. Всеки застраховател действа според инструкциите на своя клиент. Ако водача не е застрахован, или не може да бъде издирен, Motor Insurers Bureau (MIB: 01908 830001) може да успеят да се разпоредят по жалбата ви. При определени обстоятелства, застрахователят може да успее да се разпореди с иска ви, при положение че другия водач не е застрахован.

Цялостна застрахователна полица

Ако имате цялостна застрахователна полица, най-добре е да предявите иск към вашия застраховател. Имайте предвид, че може да загубите бонуса си за не предявяване на иск, ако застрахователя не е успее да покрие сумата чрез застрахователя на другия водач. Можете пак да предявите иск към застрахователя на другия водач, ако са ви нанесени телесни повреди или загуби, които не са се покрили от вашата застрахователна полица.

За да предявите иск, вземете формуляр от застрахователя си, или изпратете писмо до другия водач или неговия застраховател, като подробно опишете инцидента и предоставите номера на полицата си. Уведомете застрахователя относно наличието на свидетели и му изпратете колкото си може по-скоро някакви свидетелски показания. Ако сте използвал(а) брокер или агент при закупуването на полицата си, те може да ви помогнат да си подготвите иска. Запазете копия от всички документи, включително писма, формуляри и показания.

Не уреждайте ремонт за колата си без позволението на застрахователя, тъй като вие ще отговаряте за покриването на разходите. Застрахователят може да поиска колата да бъде прегледана от инженер или инспектор по автомобилните искове и да използва определена фирма, която да свърши работата. Все пак, от вас може да бъде поискано да предоставите собствената си оценка на застрахователя, преди да предприемете евентуални ремонтни дейности. Може да се наложи да покриете част от разходите по ремонта, ако състоянието на превозното ви средство след ремонта е по-добро отколкото е било преди това.

Застраховка при пътуване в чужбина

Вие ще имате third-party автомобилна застраховка за всяка европейска държава, при условие че полицата ви е била купена от европейски застраховател. Тук се включват и застрахователите във Великобритания. Обаче, обикновено third-party покритието не е достатъчно, така че е препоръчително да се свържете със застрахователя си, за да поискате по-голямо покритие. Вашата полица може да ви даде third-party покритие и за някои държави извън Европейския съюз. Проверете при застрахователя дали страната, в която възнамерявате да пътувате, е включена в полицата ви. Ако не е, ще трябва да поискате допълнително покритие. Вашият застраховател може да ви даде зелена карта, за да потвърди, че покритието по застраховката ви е било разширено. Някои държави изискват зелена карта.

Застраховка на мотоциклет

Съществуват два вида застраховки за мотоциклети:

  • Specified cycle policy

Това е най-често срещаната застрахователна полица за мотоциклети. Тя ви дава право да управлявате само определен мотоциклет.

  • Rider policy

Тази полица ви дава право да управлявате всеки мотоциклет до определен обем на двигателя, с позволението на собственика.

Обикновено застрахователната полица за мотоциклет е ограничена само до един човек. Ако искате някой друг да управлява мотоциклета ви, вие трябва или да впишете името му във вашата полица, или да се уверите че той има собствена застрахователна полица за мотоциклет. Обикновено застраховката на мотоциклет има задължителен достъп и най-вероятно няма да имате бонус за не предявяване на иск.

Източник: bghelp.co.uk