bgenfrdeitrues
Сподели тази страница

Как да регистрирате превозното си средство в Англия?

За да регистрирате за първи път ново превозно средство в местната служба на КАТ - Driver and Vehicle Licensing Agency (DVLA), ще трябва да предоставите документация, която да потвърди вашата самоличност. Изискват се проверки на имената и адресите при всички подавани формуляри V55/4 и V55/5, които представляват молби за първа регистрация и облагане с Английска винетка / пътен данък на превозните средства в Англия.

V55/4 е молба за първа регистрация на ново моторно превозно средство и декларация за регистрация на същото от хора или дружества, които внасят нови превозни средства;

V55/5 е молба за регистрация и деклариране на употребавано моторно превозно средство.

За да регистрирате и облагате с данък (Road Tax) превозното си средство, с помощта на апликационните формуляри V55/4 и V55/5, трябва да представите или шофьорската си книжка, или оригинален документ, потвърждаващ името ви и един оригинален документ, потвърждаващ адреса ви.

Документи, потвърждаващи името ви са:

 • актуално DVLA свидетелство за управление на МПС на книжен носител;
 • UK, ЕС или чуждестранен паспорт;
 • свидетелство за брак;
 • условен или абсолютен указ;
 • рождено свидетелство.

Документи, потвърждаващи адреса ви са:

 • сметка за домашни консумативи, валидна в рамките на последните три месеца, като газ, електричество, вода, телефон;
 • банково или building society извлечение, валидно в рамките на последните три месеца;
 • медицинска карта;
 • сметка за council tax за текущата година.

Документи за регистрация трябва да подадете в местния офис на DVLA. Апликационните формуляри V55/4 и V55/5 трябва да бъдат придружени от следната документация:

 • съответните идентификационни документи, потвърждаващи вашето име и адрес;
 • актуален сертификат за автомобилна застраховка;
 • разходите за акциза на превозното средство;
 • първата регистрационна такса от £50, ако е приложима.

Някакви документи към превозното средство:

 • МОТ ако е необходимо;
 • доказателство за типово одобрение, single vehicle approval (SVA), enhanced SVA или motorcycle SVA;
 • декларация за новост (ако е приложима);
 • съответния HM Revenue и Customs формуляр.

Ако превозното средство е внесено, ще са ви необходими и:

 • чуждестранен регистрационен документ или някакви документи към превозното средство;
 • доказателство за дата, на която превозното средство е взето.
 • Местната служба на DVLA може да се наложи да проучат превозното средство преди да поставят съответния печат за регистрация. Документите ви за самоличност ще ви бъдат върнати с диск за данък на превозното средство. Ако желаете документите ви да се върнат със специална доставка, ще трябва да се подготвите с адресиран плик за специална доставка. DVLA не могат да гарантират връщането на документите до определена дата. DVLA ще се постараят да ви доставят регистрационния сертификат в рамките на 6 седмици от подаването на документи в местната служба на DVLA.

Ако не получите документите си, трябва да се свържете с DVLA в рамките на три месеца от датата, на която сте изпратили кандидатурата си, в противен случай DVLA няма да могат да проведат съответното разследване с местната служба и Royal Mail. След изтичане на периода от три месеца, те не носят отговорност за евентуални жалби.

Как да регистрирате употребявано превозно средство

Ако желаете да регистрирате старо превозно средство, това може да стане под оригиналната му марка. Ще трябва да подадете документи чрез клуба на собственика, който ще придвижи кандидатурата ви към Driver and Vehicle Licensing Agency (DVLA), за да бъде направено ново досие на превозното средство.

В началото на 70-те години от 19-ти век DVLA започна да компютъризира досиетата на превозните средства, които преди това се поддържаха от местни данъчни служители. Този процес включваше регистрацията на нови превозни средства и превръщането на вече влезли в сила досиета. Компютърното досие на стари превозни средства беше затворено през 1983г. и на превозните средства, които са били в процес на обновяване през това време, бяха издадени писма от DVLA. През 1990г. бяха обявени нови наредби, според които на превозните средства е позволено да претендират за оригиналната си марка, без да могат да се прехвърлят. Това означава, че няма да можете да прехвърляте или спирате от движение на по-късен етап.

За да регистрирате превозно средство, което не е било записано в DVLA, понеже е пропуснало границата от 1983г., ще трябва да попълните апликационен формуляр V765.. Кандидатурите за оригинални марки се разглеждат на първа инстанция от автомобилни клубове. Списък с оторизираните клубове е посочен в брошурата V765/1, с която можете да се сдобиете от най-близката служба на DVLA или да си я свалите от http://www.direct.gov.uk. За да кандидатствате, трябва:

 • да попълните формуляр V55/5;
 • да попълните формуляр V765;
 • да осигурите актуална снимка на превозното средство и документално свидетелство, като оригинален паспорт, или MOT сертификат, който го обвързва с оригиналния номер.

За да бъде одобрена, кандидатурата трябва да бъде изпратена до съответните оторизирани собственици или клуб. Не могат да ви задължат да се присъедините към клуба, но може да ви бъде поискана такса за услугата, а самия клуб може да пожелае да проучи превозното средство.

Одобрената кандидатура, в последствие ще бъде придвижена към DVLA и ще бъде издаден V5C регистрационен сертификат. Оригиналният номер ще бъде определен без право на прехвърляне. В случаите когато оригиналният номер се определи повторно или бъде прехвърлен на друго превозно средство от местната данъчна служба, DVLA ще определят друг номер в съответствие с възрастта на превозното средство.

Как да регистрирате обновено или радикално променено превозно средство

Ако обновявате или основно променяте превозно средство, ще трябва да бъдат спазени определени критерии преди превозното средство да може да се регистрира. Driver and Vehicle Licensing Agency (DVLA) ще определи оригиналната или съответната регистрационна марка въз основа на предоставените доказателства.

Понякога превозното средство трябва да се обнови, а това може да постави под съмнение неговата самоличност. Дали става въпрос за оригинала, който просто е бил поправен, или в процеса на обновяване са се използвали толкова много и различни части, че няма и следа от оригиналното превозно средство? При определяне на регистрационна марка за обновено превозно средство, основната цел на агенцията е да определи дали превозното средство се обновява за първи път, а преди това няма регистрирана самоличност. Превозните средства, които са били значително променени, ще трябва да бъдат проучени от местните служби на DVLA.

От 07.04.03г. от всички автомобили, обявени на DVLA като „отписани”, в рамките на категории А, В или С се изисква да преминат vehicle identity check (VIC), извършван от Vehicle and Operator Services Agency (VOSA), преди DVLA да могат да издадат регистрационен сертификат V5C. Ако автомобила се обновява като част от ремонтен процес, това може да постави под въпрос самоличността на превозното средство. При кандидатстване за VIC, от вас ще бъде поискано да декларирате дали шасито на автомобила ви е променено по някакъв начин. Предоставената от вас информация ще помогне на VOSA да реши дали вашата VIC кандидатура може да бъде придвижена, или да предоставите автомобила си в местната служба на DVLA за проверка. Ако даден автомобил се провали на VIC поради невъзможността да се потвърди самоличността му, няма да му бъде позволено да запази оригиналната си марка. Все пак е възможно да регистрирате автомобила. Местната служба на DVLA ще поиска доказателство от British National Type Approval във формата на Minister’s Approval Certificate. Това може да стане чрез подаване на документи до VOSA за Single Vehicle Approval Inspection. Ако регистрацията е успешна, DVLA ще определят “Q” регистрационна марка и алтернативен номер на шаси (VIN).

Първата регистрационна такса на превозното средство

За превозните средства, регистрирани и облагани с данък за първи път в досиетата на Driver and Vehicle Licensing Agency (DVLA) ще се изисква такса от £50. Това допълнително заплащане е направено, за да покрие разходите, свързани с регистрацията на превозното средство през целия му живот. Определени превозни средства са освободени от такса.

Таксата важи за всички превозни средства с изключение на следните:

 • тези, които са регистрирани и лицензирани за първи път като данъчна група за инвалиди;
 • исторически превозни средства, регистрирани преди това при старите местни органи на властта;
 • превозни средства, преди това регистрирани в северна Ирландия;
 • внесени превозни средства, преди това регистрирани по силата на personal export scheme и нови средства на транспортната програма;
 • превозни средства на посещаващи държавни сили;
 • превозни средства, регистрирани по силата на direct export scheme;
 • превозни средства, регистрирани само за off-road употреба;
 • превозни средства на Короната.

Ще трябва да заплатите таксата еднократно, заедно с разходите за данъка на превозното средство, независимо дали превозното средство се регистрира и лицензира за първи път в местната служба на DVLA или по силата на automated first registration and licensing (AFRL) системата. Ако си купувате често ново превозно средство, обикновено дилъра ще включи тези разходи в цената. HM Revenue и Customs съветват първата регистрационна такса да е извън обсега на VAТ.

Замяна на загубен или откраднат регистрационен сертификат

Трябва да замените регистрационния си сертификат V5C ако е бил загубен, откраднат, повреден или загубен. Може да подадете документи по пощата с помощта на V62 ‘Application for a Vehicle Registration Certificate (V5C)’; или може да се сдобиете с копие по телефона с помощта на вашата дебитна или кредитна карта.

Може да кандидатствате по телефона ако:

 • вие сте посочен(а) като собственик на Регистрационния сертификат;
 • вашето име, адрес или данни на превозното средство не са се променили;
 • имате дебитна или кредитна карта, за да платите £25 такса – цената на копие на Регистрационния сертификат.
 • За да подадете документи по пощата ще трябва да:
 • попълните V62 ‘Application for a Vehicle Registration Certificate (V5C)’;
 • приложите такса от £25;
 • да изпратите попълнената си молба на DVLA, Swansea, SA99 1DD.

Ако името и адреса ви са се променили, може в същото време да ги уведомите във формуляра V62.

Таксата от £25 не е необходима ако превозното средство е категоризирано с категория „С” (подлежи на ремонт, но разходите по ремонта надвишават стойността му) от застрахователната индустрия. Все пак, таксата от £25 трябва да бъде платена ако превозното средство е категоризирано като A, B или D (А = само за скрап; В = само за резервни части; D = подлежи на ремонт). DVLA ще извършат проверки, за да се уверят, че критериите за превозното средство са постигнати. За повече информация относно категоризирането на превозни средства, ще трябва да се свържете с вашата застрахователна компания.

DVLA се стреми да ви предостави Регистрационен сертификат в рамките на четири седмици, ако сте подали документи по пощата или – две седмици, ако сте подали документи по телефона. Може да се наложи да смените шофьорската си книжка или МОТ сертификат, за които трябва да се свържете със застрахователната си компания. Ако се налага да замените документ за запор, ще трябва да пишете до Cherished Transfers, DVLA, Swansea, SA99 1BW. Подобрен документ ще ви бъде предоставен в рамките на 6 седмици.

Предлагани Услуги

Доставка на превозни средства и товари от и до Англия

BGLondon предлага конкурентен и надежден транспорт на автомобили, джипове, пикапи, ванове, мотори, камиони,...
179236
Продължава...

Автовозен превоз в Европа

Конкурентните и надеждни авто транспортни услуги, които предлагахме до сега само от и до Англия вече са...
69654
Продължава...

Залагане на онлайн търгове

С ползването на услуга Залагане на търг вие ни се доверявате и споделяте многогодишния опит и всевъзможните...
32447
Продължава...

Оглед и закупуване на превозни средства и стоки

Ако сте си харесали и желаете да закупите превозно средство или други предлагани на фиксирана цена онлайн...
30622
Продължава...

Пътна помощ, Репатриране, Склад, Логистика

БГЛондон осигурява бърза, компетентна и достъпна пътна помощ за вас и вашия автомобил на територията на...
17703
Продължава...

Търси и сравнявай по зададени критерии

Искало ли ви се е да знаете наличните актуални оферти за лек автомобил, джип, трактор, пътностроителна или...
14531
Продължава...

Допълнителни услуги

Предлаганите допълнителни услуги са в следствие на молби от страна на наши клиенти дали можем да им...
11721
Продължава...
Виж всички

Топ Съвети Автовоз

BGLondon пази вашите автомобили

Бъдете сигурни, че знаете за всички лични вещи и багажи в автомобилите, по причини свързани със сигурността. Нашата компания и / или превозвач ще бъдат тотално неотговорни за каквито и да е вещи и багажи оставени в транспортираните автомобили.

Бъдете сигурни, че Вие - собственикът, или което и да е избрано от собственика лице, сте на място да подпишете нужната документация и ни осигурите с ключове за автомобила.

Молим Ви да проверите вашият автомобил за повреди, шофьорът също ще го провери преди да бъде натоварен.

Ако се намирате в недостъпни за камион места или в централни зони, молим да имате пред вид, че си запазваме правото да доставим или вземем автомобила от близо до Вас подходящо място, например бензиностанция или паркинг за камиони. В нормални обстоятелства ще Ви се обадим 12-24 часа преди автовоза да е на място. Понякога се налага Вие да предвижите автомобила до камиона.

Вашият автомобил трябва да бъде в движение, в противен случай могат да бъдат приложими допълнителни такси и методи на товарене и разтоварване.

Трябва да ни предупредите ако Вашето МПС е модифицирано по някакъв начин, например повдигнати джипове, кампери, снижени автомобили...

При превоза с автовоз височината е от по-голямо значение, от колкото дължината.

Долната част на превозвани автомобили трябва да е поне на 10см от земята, за да може да бъдат безпроблемно натоварени и разтоварени.

Ние трябва да имаме Ваш функциониращ телефонен номер, на който да можем да ви открием през цялото време на релокацията на Вашия автомобил.

Бъдете търпеливи, международният превоз не е лесна задача, по всяко време могат да възникнат непредвидени ситуации, с които да се стигне до закъснения и промени в датите. Ние винаги ще се стараем да Ви държим в течение на ситуацията.

Нашите клиенти

 • "За втори път закупувам и доставям автомобил с помощта на BGLondon. Всичко протича лесно и безпроблемно! :-) "
 • "Благодаря ви за стриктно изпълнените от вас задължения. Останах приятно изненадан. Много лесно се работи с вас. Имах кошмарни преживявания с едни ваши колеги и загубих депозита, който им бях платил. Седмици след обещания от тях срок все още не се бяха появили и накрая напълно спряха да отговарят. Не бих се доверил на друг от сега нататък и се надявам скоро пак да се възползвам от услугите ви. Поздрави, Тони"
 • "Здравейте, получих изпратените от вас документи, ще регистрирам колата другата седмица, сега я ремонтирам :) Искам да ви кажа, че съм много доволен от Вас и вашата фирма, много сте коректни и изпълнителни, и ми беше много приятно да работя с Вас! С уважение: Емил Димитров"
 • "Здравейте! Просто исках да знаете, че компресора пристигна безпроблемно и съм много доволен от услугите ви. Шофьорите са приятелски и добронамерено настроени, дадоха ми достатъчно предизвестие, за да мога да се подготвя и да ги посрещна на време. Определено ще препоръчам услугите ви. Благодаря отново за цялата ваша помощ. С уважение, Х. Михов"
 • "Много се радвам, че джипът ми пристигна няколко дни по-рано от очакваното. И преди съм ползвал услугите ви и винаги сте така коректни и отзивчиви. Препоръчвам ви на всички мои близки и приятели и ви желая успех. Благодаря, Ш. Мъстан"

Защо БГЛондон?

BGLondon.com е надежден превозвач на автомобили за безброй купувачи и продавачи из Европа, Англия и България. Тук ще намерите съвети относно процеси свързани с придобиване, експортиране, транспорт на превозни средства , както и друга полезна и актуална информация.

Полезно

Английски сайтове за автомобили

Английски сайтове за автомобили, камиони, агротехника, онлайн търгове, обяви, резервни части и...
487059
Продължава...

Връзка с BGLondon

Преди да се свържете с нас, моля, прочетете отговорите ни на често задавани въпроси , както и...
115557
Продължава...

V5C сертификат / талон коли Англия

Макар, че голяма част от тази статия може да не е актуална, в нея може да научите за:
83956
Продължава...

Каталог на онлайн търговци в Англия

Каталог с онлайн магазини, търгове и други полезни сайтове предлагащи продукти в Англия.
80075
Продължава...

Договор за покупка на автомобил от Англия

Това е примерен договор за покупко продажба на автомобил в Англия.
45268
Продължава...

Автомобилни застраховки в Англия

Престъпление е да не застраховате превозното си средство.
40822
Продължава...

Road Tax / Пътен данък

Road Tax - Английска винетка (пътен данък)
40165
Продължава...

Категории на МПС, претърпели злополука / Salvage Categories

Категории на МПС, претърпели злополука / Salvage Categories
36724
Продължава...

Регистриране на превозно средство в Англия

Как да регистрирате превозното си средство в Англия?
30348
Продължава...

Закупуване на употребявани автомобили от Англия

При купуването на кола втора употреба, правата ви ще зависят от това дали я купувате от дилър, на...
27652
Продължава...

Закупуване на автомобил? Внимавайте за...

Дори и да не сте наясно по какъв начин работят автомобилите, има неща, които можете да вземете...
24759
Продължава...

Формуляр V62

Формуляр V62, необходим за издаване на регистрационен сертификат на МПС - V5C
23207
Продължава...

Нови емисионни правила в Лондон Lez

Вие сте тези, които трябва да предвидите дали адресът Ви попада в таксуваната зона.
21535
Продължава...

Какво е HPI проверка?

Простичко казано HPI проверката е "връзване на гащите", когато става въпрос за употребявани...
20077
Продължава...

"Хватките" на Copart UK

От какво се нуждаете за да купувате от Copart UK?
20004
Продължава...
Виж всички

Времето

current
feels like
pressure
humidity
visibility
wind
current
feels like
pressure
humidity
visibility
wind

Валутни курсове