bgenfrdeitrues
Сподели тази страница

Формуляр V62, необходим за издаване на регистрационен сертификат на МПС - V5C

V62 формулярът се ползва, когато желаете да се сдобиете с английски регистрационен сертификат ( талон ) за МПС - V5C.

Оригиналът на самия формуляр може да бъде изтеглен от ТУК.

Формулярът се състои от две части:

1. Инструкции за попълване;

2. Попълваща се част.

Тази статия представлява превод на инструкциите за попълване на формуляр V62

Апликационен формуляр за издаване на регистрационен сертификат V5C на МПС

За повече информация вижте: www.direct.gov.uk/vehiclereg

Моля, прочетете внимателно указанията.

A. Кога трябва да използвате формуляр V62

Използвайте формуляр V62 като заявление за издаване на регистрационен сертификат V5C, ако:

 • сте закупили превозното средство, но не сте получили талон V5C на ваше име;
 • оригиналът е бил загубен, откраднат, повреден или унищожен.

Ако преди това сте имали талон на ваше име и няма промяна в данните на превозното средство и вашите лични данни, можете да кандидатствате за дубликат по телефона на номер: 0300 790 6802.

Ако сте с увреден слух или трудно чуващи използвайте Textphone на номер: 0300 123 1279. ( Този номер няма да отговори на обикновени телефони. )

Трябва да имате кредитна или дебитна карта под ръка, когато звъните, тъй като може да се наложи да заплатите £25 такса ( вижте раздел D ).

B. Попълване на този формуляр

При попълването на формуляр V62 трябва да дадете пълна и точна информация, в противен случай DVLA ( КАТ ) няма да са в състояние да се справят с вашето заявление и то ще ви бъде върнато за допълване / поправка!

Моля, обърнете внимание на следното:

 • Осигурете всички данни за превозното средство;
 • Въвеждайте пълни имена, а не инициалите;
 • Ако сте фирма или организация, нерегистрирани като дружество или PLC, моля осигурете имената на чавека, който ще е отговорен за превозното средство;
 • Не давайте съвместни имена, например: на съпруг и съпруга (Иван и Марина Георгиеви); или на баща и син (Иван и Георги Иванови);
 • Осигурете ни адрес във Великобритания;
 • Адреси на пощенски кутии са приемливи единствено за заявления, попълнени от името на дружество, с пълен пощенски адрес.

Във връзка с попълване на раздел 3 от попълващата се част на формуляр V62, автомобилният търговец може да бъде:

 • Автодилър;
 • Търговски агенти, които продават превозни средства на търг;
 • Застраховател, с който сте в спор;
 • Дилъри на превозни средства претърпели злополука;
 • Финансови дружества, които имат финансови интереси в превозното средство;

C. Как да платя

Таксата за издаване на регистрационния документ V5C е £25.

Адресирайте чекове и пощенски записи до: DVLA, Swansea.

Не изпращайте пари в брой.

D. Кога няма такса

Такса не се заплаща при следните обстоятелства:

 • Ако вие сте новия притежател и предишния не е успял да уведоми DVLA ( КАТ ) за промяна в собствеността. В този случай трябва да притежавате част 10 ( V5C/2 ) за новия стопанин от регистрационния документ V5C и да я изпратите заедно с този попълнен формуляр;
 • Ако превозното средство е категоризирано като категория С ( ремонтът на превозното средство би струвал повече от стойността му ) от застрахователно дружество, което е унищожило талона. Ще бъде извършена проверка, за да се установи това обстоятелство.

Вие трябва да платите за следните категории:

А = само за скраб, В = разглобяване за резервни части, D = подлежащ на поправка.

Можете да получите повече информация за salvage категориите ТУК.

E. Кога трябва да получите талона / сертификата V5C

Трябва да получите талона / сертификата V5C в рамките на:

 • 2 седмици, ако вие сте регистрирания в момента притежател;
 • 4 седмици, при пререгистрация.

Въпреки това, ако не получите талона / сертификата V5C през този период, DVLА ( КАТ ) моли да изчакате шест седмици преди да се свържете с тях.

Забележка: Адресът в регистрационния талон ще бъде в препоръчителния от Кралските Пощи ( Royal Mail ) формат и е възможно да не е същият, който вие сте въвели при попълване на този формуляр.

F. Какво да направите, ако вие същевременно се нуждаете и от "винетка" ( Road Tax ) за вашия абтомобил

Ако превозното средство вече е на ваше име, можете да го обложите в местен офис на DVLА ( КАТ ), като използвате този формуляр и следните документи:

 • Формуляр за издаване на винетка ( Road Tax ) - "V10", или Формуляр за облагане на тежкотоварни превозни средства - "HGV V85";
 • Застраховката за превозното средство и вашият МОТ тест сертификат трябва да са валидни в деня, от който искате Road Tax диска да започва.

Не можете да използвате този формуляр за издаване на Road Tax за вашите превозни средства в пощенски клоновете.

Ако сте сменили името си, допустими доказателства са: свидетелство за брак, decree nisi, decree absolute или нотариален акт.

Ако сте сменили адреса си, допустими доказателства са: Валидно свидетелство за управление, банково извлечение или скорошна фактура за платени газ, електричество или телефон.

Ако притежавате част 10 ( V5C/2 ) за новия стопанин от регистрационния документ V5C, можете да използвате формуляр V62 за издаване на Road Tax в пощенските клонове, които издават Road Tax, в рамките на 2 месеца от закупуването на превозното средство, или до 13 месеца при използване на местен офис на DVLA ( КАТ ).

Ако не сте регистриран като притежател и нямате V5C/2 няма да можете да се сдобиете с Road Tax диск преди получаване на регистрационния документ V5C на ваше име. До тогава не можете да обложите превозното средство и следователно трябва да подадете задължително известие за спиране от движение ( SORN ).

G. Какво да направите, ако същевременно трябва да подадете задължително известие за спиране от движение ( SORN )

Ако сте притежател на превозно средство, или ще купувате МПС, което възнамерявате да не ползвате по публичните пътища, трябва да бъде подадено Задължително известие за спиране от движение ( SORN ). Дори предишният собственик да е заявил спирането от движение на закупено от вас превозно средство, задължението и вие да заявите SORN не отпада. Ако не заявите SORN срещу вас може да бъде повдигнато обвинение или да ви бъде наложена глоба.

За да заявите спиране на МПС от движение попълнете "формуляр V890", който можете да получите от:

 • Уеб сайтът на www.direct.gov.uk/motoringforms;
 • Пощенските клонове;
 • В местният офис на DVLA(КАТ);
 • Отдел клиентски запитвания на DVLA ( Вижте контактните детаили в раздел I ).

Ако подавате това заявление, за да се сдобиете с V5C и същевременно искате да уведомите DVLA за спиране на МПС от движение, задължително се попълва и изпраща заедно с този формуляр и формуляр V890.

H. Защита на данни - освобождаване на информация

DVLA ( КАТ ) ще съхраняват данните ви в автомобилен регистър. Могат да предоставят тази информация, ако това трябва да се направи по закон. За да разберете повече за това как и кога вашите данни могат да се предоставят на трети страни, посетете сайта: www.direct.gov.uk/dvladataprotection.

I. Допълнителна информация

Може да получите повече информация на www.direct.gov.uk/vehiclereg.

Информацията е дадена и в брошура „Какво трябва да знаете за регистрирането и облагането на вашето моторно превозно средство" (V100), която можете да получите от клоновете на Post Office ®, както и в местният офис на DVLA( КАТ ). Можете да сдобиете с адресите на най-близките DVLA ( КАТ ) офиси на :

 • уеб сайт: www.direct.gov.uk/dvlalocal;
 • телефон: 0300 123 1277 (Ще бъдете помолен да предоставите вашият пощенски код).

Офисите на DVLA са отворени между 09:00 и 17:00 часа от понеделник до петък и от 09:30 до 17:00 часа през всяка втора сряда от месеца. Ако не сте доволни от услугата, която получавате от нас, моля вижте листовка на DVLA „Обслужване на клиенти, ръководство и какво да правя, ако нещата тръгнат в грешна посока" ( INS101 ). Можете да я получите от нашият уеб сайт: www.direct.gov.uk/motoringleaflets и на телефон клиентски запитвания (превозни средства): 0300 790 6802. Телефонните линии са отворени от 08:00 до 20:30 от понеделник до петък и от 08:00 до 17:30 в събота. Някои разговори ще бъдат записвани с цел повишаване качеството и сигурността на обслужването. Ако сте глухи или трудно чуващи използвайте Textphone на номер: 0300 123 1279. ( Този номер няма да отговори на обикновени телефони ).

current
feels like
pressure
humidity
visibility
wind
current
feels like
pressure
humidity
visibility
wind

Топ Съвети Автовоз

BGLondon пази вашите автомобили

Бъдете сигурни, че знаете за всички лични вещи и багажи в автомобилите, по причини свързани със сигурността. Нашата компания и / или превозвач ще бъдат тотално неотговорни за каквито и да е вещи и багажи оставени в транспортираните автомобили.

Бъдете сигурни, че Вие - собственикът, или което и да е избрано от собственика лице, сте на място да подпишете нужната документация и ни осигурите с ключове за автомобила.

Молим Ви да проверите вашият автомобил за повреди, шофьорът също ще го провери преди да бъде натоварен.

Ако се намирате в недостъпни за камион места или в централни зони, молим да имате пред вид, че си запазваме правото да доставим или вземем автомобила от близо до Вас подходящо място, например бензиностанция или паркинг за камиони. В нормални обстоятелства ще Ви се обадим 12-24 часа преди автовоза да е на място. Понякога се налага Вие да предвижите автомобила до камиона.

Вашият автомобил трябва да бъде в движение, в противен случай могат да бъдат приложими допълнителни такси и методи на товарене и разтоварване.

Трябва да ни предупредите ако Вашето МПС е модифицирано по някакъв начин, например повдигнати джипове, кампери, снижени автомобили...

При превоза с автовоз височината е от по-голямо значение, от колкото дължината.

Долната част на превозвани автомобили трябва да е поне на 10см от земята, за да може да бъдат безпроблемно натоварени и разтоварени.

Ние трябва да имаме Ваш функциониращ телефонен номер, на който да можем да ви открием през цялото време на релокацията на Вашия автомобил.

Бъдете търпеливи, международният превоз не е лесна задача, по всяко време могат да възникнат непредвидени ситуации, с които да се стигне до закъснения и промени в датите. Ние винаги ще се стараем да Ви държим в течение на ситуацията.

Нашите клиенти казват за нас

 • "За втори път закупувам и доставям автомобил с помощта на BGLondon. Всичко протича лесно и безпроблемно! :-) "
 • "Благодаря ви за стриктно изпълнените от вас задължения. Останах приятно изненадан. Много лесно се работи с вас. Имах кошмарни преживявания с едни ваши колеги и загубих депозита, който им бях платил. Седмици след обещания от тях срок все още не се бяха появили и накрая напълно спряха да отговарят. Не бих се доверил на друг от сега нататък и се надявам скоро пак да се възползвам от услугите ви. Поздрави, Тони"
 • "Здравейте, получих изпратените от вас документи, ще регистрирам колата другата седмица, сега я ремонтирам :) Искам да ви кажа, че съм много доволен от Вас и вашата фирма, много сте коректни и изпълнителни, и ми беше много приятно да работя с Вас! С уважение: Емил Димитров"
 • "Здравейте! Просто исках да знаете, че компресора пристигна безпроблемно и съм много доволен от услугите ви. Шофьорите са приятелски и добронамерено настроени, дадоха ми достатъчно предизвестие, за да мога да се подготвя и да ги посрещна на време. Определено ще препоръчам услугите ви. Благодаря отново за цялата ваша помощ. С уважение, Х. Михов"
 • "Много се радвам, че джипът ми пристигна няколко дни по-рано от очакваното. И преди съм ползвал услугите ви и винаги сте така коректни и отзивчиви. Препоръчвам ви на всички мои близки и приятели и ви желая успех. Благодаря, Ш. Мъстан"

Защо БГЛондон?

BGLondon.com е надежден превозвач на автомобили за безброй купувачи и продавачи из Европа, Англия и България. Тук ще намерите съвети относно процеси свързани с придобиване, експортиране, транспорт на превозни средства , както и друга полезна и актуална информация.

Разумно Бързи

Крайно Коректни

Голям Опит

Доверие Сигурност

Изгодни Цени

Ясен Край

Полезно

Английски сайтове за автомобили

Английски сайтове за автомобили, камиони, агротехника, онлайн търгове, обяви, резервни части и други.
486440
Продължава...

Връзка с BGLondon

Преди да се свържете с нас, моля, прочетете отговорите ни на често задавани въпроси , както и описанията на нашите...
115404
Продължава...

V5C сертификат / талон коли Англия

Макар, че голяма част от тази статия може да не е актуална, в нея може да научите за:
83932
Продължава...

Каталог на онлайн търговци в Англия

Каталог с онлайн магазини, търгове и други полезни сайтове предлагащи продукти в Англия.
79890
Продължава...

Договор за покупка на автомобил от Англия

Това е примерен договор за покупко продажба на автомобил в Англия.
45227
Продължава...

Автомобилни застраховки в Англия

Престъпление е да не застраховате превозното си средство.
40797
Продължава...

Road Tax / Пътен данък

Road Tax - Английска винетка (пътен данък)
40146
Продължава...

Категории на МПС, претърпели злополука / Salvage Categories

Категории на МПС, претърпели злополука / Salvage Categories
36442
Продължава...

Регистриране на превозно средство в Англия

Как да регистрирате превозното си средство в Англия?
30315
Продължава...

Закупуване на употребявани автомобили от Англия

При купуването на кола втора употреба, правата ви ще зависят от това дали я купувате от дилър, на търг или от частен...
27626
Продължава...

Закупуване на автомобил? Внимавайте за...

Дори и да не сте наясно по какъв начин работят автомобилите, има неща, които можете да вземете предвид.
24739
Продължава...

Формуляр V62

Формуляр V62, необходим за издаване на регистрационен сертификат на МПС - V5C
23178
Продължава...

Нови емисионни правила в Лондон Lez

Вие сте тези, които трябва да предвидите дали адресът Ви попада в таксуваната зона.
21491
Продължава...

Какво е HPI проверка?

Простичко казано HPI проверката е "връзване на гащите", когато става въпрос за употребявани автомобили.
20058
Продължава...

"Хватките" на Copart UK

От какво се нуждаете за да купувате от Copart UK?
19985
Продължава...
Всичко Полезно