bgenfrdeitrues
Сподели тази страница

При купуването на кола втора употреба, правата ви ще зависят от това дали я купувате от дилър, на търг или от частен продавач.

След като си купите къща, купуването на един нов чифт колела е може би една от най-големите ви покупки, така че си струва да отделите малко време, за да научите правата си.

Пазаруване от дилър
Ако купите кола втора употреба от дилър, тя трябва да:
• отговаря на описанието, дадено от продавача, като тук се включва писмено описание в рекламен носител или каталог; и
• бъде с удовлетворително качество – да бъде в добро състояние, в предвид годините и производството, предишната й експлоатация и заплатената цена.
Освен това, трябва да отговаря на предназначението си. Например, ако желаете превозно средство, което да може да тегли каравана, то трябва да бъде точно такова.
Колата трябва да бъде и изправна. В същност е престъпление да се продава неизправен автомобил. Една кола не е изправна ако нейните спирачки, гуми, кормилна уредба или конструкция са негодни за път.
Няма да имате тези права ако:
• дилърът ви е посочил всички дефекти, преди да купите колата; или
• вие сте прегледал(а) колата и е трябвало да забележите дефекта. Това се отнася основно за козметичните дефекти. Дилърът няма да успее да избяга от отговорност за механичните дефекти, ако те не са били очевидни при вашия оглед.

Автомобилни прегледи
Преди покупка си струва да направите оглед, за да проверите дали колата е била бракувана или открадната, или дали има неизпълнено финансово задължение от предишна продажба. Може да бъде направена проверка на километража. По ваше желание превозното средство може да бъде инспектирано за механични дефекти от квалифициран експерт. Тези услуги се заплащат.

Престъпления
Ще бъде извършено престъпление, ако дилъра:
• ви е дал фалшиво описание (например, казал ви е, че е имало само един предишен собственик, въпреки че в автомобилния паспорт са посочени 4 предишни собственика); или
• ви е продал неизправна кола; или
• ви е променил показанията на километража, или ви е продал кола с променени показания на километража; или
• се е представил за частен продавач.
Ако смятате, че някое от горепосочените неща се отнася за вашата ситуация, преди да предприемете някакви действия срещу продавача, трябва да отнесете проблема да вашия местен Trading Standarts Department и, в случай на телесна повреда, потърсете законен съвет относно жалбата ви.

Ако размислите
Не подписвайте какъвто и да е документ, ако не сте абсолютно сигурен(сигурна), че желаете да продължите напред с покупката, и внимавайте при подписването на документи, според които вие сте прегледал(а) колата и сте я сметнал за изправна във всички отношения.
• ако плащате за колата в брой, не съществува период на изчакване. Обикновено сте законно обвързан(а) от момента, в който двете страни са постигнали споразумение по сделката;
• ако сделката е за продажба на кредит, но не сте подписал(а) кредитно споразумение, нито една от страните не е законно обвързана, докато и двете страни не подпишат споразумението;
• ако сте подписал(а) кредитно споразумение, но кредитната компания все още не го е одобрила, може да имате възможност да се откажете, ако действате бързо. Обадете се незабавно на кредитната компания и веднага след това изпратете писмо с потвърждение за отказа ви.

Гаранция или разширено поръчителство
Ако колата е продадена с гаранция или разширено поръчителство, вие може да имате допълнителни права. Гаранцията или поръчителството не могат да пренебрегнат законните ви права. Трябва да прочетете ситно напечатания текст от вашето поръчителство. Има много изключения, като амортизация. Ако купувате кола, изминала много километри, трябва да се замислите дали поръчителството може да покрие евентуалните проблеми и дали си струва парите.

Специални правила ако плащате на кредит
Ако сте използвал(а) кредитната си карта или продавача е уредил кредитно плащане за колата, която струва повече от £100 и по-малко от £30,000, кредитната компания може да бъде еднакво отговорна при евентуално нарушение на договора. Това означава, че ако колата е дефектна, вие можете да изискате от кредитната компания, дилъра, или и двамата, да ви бъдат върнати парите, или да ви бъдат възстановени разходите по ремонтни дейности. Правилата при наема и условна продажба са различни, тъй като при тях единствено кредитната компания носи отговорност.

Какви права имате ако се окаже, че колата е дефектна
Връщане на парите
Дали ще върнете колата обратно и ще си вземете парите, зависи, от части, от това колко дълго сте я притежавал(а) и колко километра сте изминал(а) преди да докладвате за дефекта. Ако дефекта е сериозен и не сте изминал(а) много километри, и върнете колата в кратък период от време след покупката, вие може да си получите обратно цялата дадена от вас сума. Ако, обаче, задържите колата за по-дълъг период от време без да я върнете, може да загубите това право, въпреки че все пак ще имате правото да изискате дефекта да бъде коригиран. Ако имате право да си получите парите обратно, в това право се включва и сумата, която сте заплатил(а) за дефектната кола, и връщането кола, която сте предоставил(а) за бартер, ако има такава. Ако предоставената от вас кола за бартер е била продадена, вие трябва да получите посочената в документите ви сума в брой.

Замяна или ремонт
Ако колата е повредена, можете да поискате от продавача да я замени или ремонтира безплатно. Ако това стане в рамките на 6 месеца от купуването на колата, ще бъде счетено, че проблемът е съществувал още при покупката на колата, освен ако продавача не докаже обратното твърдение. Можете да поискате замяна или ремонт до 6 години от датата на купуването на колата, ако е разумно да се счете, че дефекта е съществувал през цялото това време. От вас зависи дали можете да докажете, че дефекта е съществувал по време на продажбата. Можете да поискате да ви бъде върната част или цялата сума, ако:
• е невъзможно колата да се замени или поправи; или
• замяната или ремонта ще бъдат безсмислено скъпи за продавача, в сравнение с алтернативните средства; или
• продавачът не извърши смяната или ремонта в рамките на уговорения период, или ви причини значително неудобство.
Сумата, която получавате обратно, може да бъде намалена в предвид употребата на колата.

Компенсация
Може да имате право на компенсация, ако:
• договорът е нарушен, понеже превозното средство не отговаря на описанието си, качеството му не е удовлетворително или не отговаря на предназначението си; или
• дилърът е направил измамливо изявление относно колата с цел да ви накара да я купите (например, казал ви е, че колата е с нов двигател, при положение, че двигателят е бил ремонтиран); или
• претърпял(а) сте телесна повреда, понеже колата е била неизправна или не обезопасена (винаги трябва да търсите законен съвет преди да решите дали да приемете оферта за компенсиране на телесна повреда); или
• повредата по колата е причинила и друга повреда;
• приел(а) сте ремонт, който се е оказал неудовлетворителен;
• направил(а) сте допълнителни разходи, поради нарушението на договора от страна на дилъра – например, наложило се е да проведете телефонни разговори или да заплатите за алтернативен транспорт.

Как да си разрешите проблема
След като осъзнаете правата си, се свържете с дилъра. Дилъра и(или) кредитната компания, а не производителя, са отговорни за вашата жалба.
Следвайте следните стъпки:
• престанете да използвате колата;
• съберете всичките си документи, включително и фактурите по продажбата, гаранция или поръчителство и(или) кредитно споразумение;
• ако някой е пострадал, или ако смятате, че е извършено престъпление (например, колата е неизправна), трябва да се свържете с вашия местен Trading Standarts Department, преди отново да отидете при търговеца;
• свържете се с дилъра и кредитната компания (ако има такава) веднага щом откриете дефекта. Върнете колата и поискайте разговор с мениджъра или собственика. Може и да изпратите писмо до мениджъра или собственика, като приложите копие от вашата фактура при продажбата. Запазете си копие то вашето писмо. Обяснете проблемите си спокойно, но настоятелно и си поискайте парите обратно, или ремонт, замяна, или компенсация, като определите срок;
• ако все пак не сте удовлетворен(а), изпратете писмо до дилъра и(или) кредитната компания, като повторите оплакването си и мерките, които сте предприел(а) до момента. Посочете им 14-дневен срок, в който да разрешат проблема, или ще предприемете законни действия. Изпратете писмото си с препоръчана доставка с копие до главното управление. Запазете копия от всичките си писма;
• ако дилъра ви направи алтернативна оферта (например, ви замени колата с друга), вие може или да приемете, или да продължите да преговаряте. Бъдете реалистичен(реалисти чна) в избора си. Може и да не получите по-добра оферта като отидете в съда;
• ако дилъра не отговаря на писмата ви, откаже да предприеме някакви действия или крайната му оферта е незадоволителна за вас, единствения ви избор е да отидете в съда. Ако претендирате за ремонтните разходи, сдобийте се с достатъчно доказателства, с които да подкрепите жалбата си – например, експертни доклади, снимки и т.н. – преди да позволите ремонтната дейност да се извърши в друг сервиз.
Запомнете, съда е вашата последна алтернатива. Трябва да разберете и дали дилъра е в състоятелност. Няма смисъл да съдите човек или фирма, които нямат пари. Така че ако сте закупил(а) пари по дефектната си кола, не губете повече по дело, което не можете да спечелите.

Получаване на експертно мнение
Ако в основата на проблема е спор, може да е необходимо да потърсите експертно мнение. Това може да стане чрез търговска асоциация или някой, достатъчно квалифициран, който желае да направи писмени заключения. Обикновено за докладите се заплаща, така че трябва предварително да постигнете съгласие с продавача относно избора на експерт, с чието заключение ще бъдете обвързани. В последствие, ако жалбата бъде приета, трябва да можете да възстановите разходите. Ако използвате търговска асоциация, тя може да ви предложи помирение или арбитраж. Обикновено, арбитража е законно обвързващ. Ако желаете повече информация преди да предприемете нещо подобно, можете да се свържете с търговската асоциация.

Купуване на кола на търг
Ако купите кола втора употреба на търг, на който сте имал(а) възможността да присъствате лично, вашите права може да са ограничени, ако се окаже, че колата е повредена. Трябва да проверите бизнес условията на търга. Ако според тях нямате права по силата на Sale of Goods Act 1979, тогава трябва да купите колата така както ви е представена, така че отговорността да прегледате колата преди да предложите цена за нея, е ваша.
Някои търгове може да ви предложат застраховка срещу кражба на превозното средство, а други могат да ви предложат период на изчакване (въпреки че обикновено е много малък – няколко часа).

Купуване на кола от частен продавач
Ако купите кола от частен продавач, вие ще имате възможност да предприемете действия срещу него, единствено ако колата не отговаря на описанието си. Продавачите отговарят за неверни описания, дори и да са вярвали, че те отговарят на истината. Бъдете предпазлив(а) към продавачите, които желаят да се срещнат с вас на места, отдалечени от личния им адрес, към продавачи, чиито имена не са вписани в автомобилния паспорт, или които избягват отговорите на въпросите ви.

Кой може да помогне?
Ако имате противоречие относно гаранция, издадена от производител или от застрахователна компания, които са членове на Society of Motor Manufacturers and Traders (0870 7518270), може да използвате тяхната помирителна процедура.
Retail Motor Industry Federation и Society of Motor Auctions (01788 538317) са членове на една и съща организация, а всички членове трябва да спазват практически кодекс. Има вътрешна помирителна процедура и независима арбитражна програма, организирани от Chartered Institute of Arbitrators, за подадени жалби срещу техните членове.

Източник: bghelp.co.uk

Предлагани Услуги

Доставка на превозни средства и товари от и до Англия

BGLondon предлага конкурентен и надежден транспорт на автомобили, джипове, пикапи, ванове, мотори, камиони,...
179236
Продължава...

Автовозен превоз в Европа

Конкурентните и надеждни авто транспортни услуги, които предлагахме до сега само от и до Англия вече са...
69654
Продължава...

Залагане на онлайн търгове

С ползването на услуга Залагане на търг вие ни се доверявате и споделяте многогодишния опит и всевъзможните...
32446
Продължава...

Оглед и закупуване на превозни средства и стоки

Ако сте си харесали и желаете да закупите превозно средство или други предлагани на фиксирана цена онлайн...
30622
Продължава...

Пътна помощ, Репатриране, Склад, Логистика

БГЛондон осигурява бърза, компетентна и достъпна пътна помощ за вас и вашия автомобил на територията на...
17703
Продължава...

Търси и сравнявай по зададени критерии

Искало ли ви се е да знаете наличните актуални оферти за лек автомобил, джип, трактор, пътностроителна или...
14530
Продължава...

Допълнителни услуги

Предлаганите допълнителни услуги са в следствие на молби от страна на наши клиенти дали можем да им...
11721
Продължава...
Виж всички

Топ Съвети Автовоз

BGLondon пази вашите автомобили

Бъдете сигурни, че знаете за всички лични вещи и багажи в автомобилите, по причини свързани със сигурността. Нашата компания и / или превозвач ще бъдат тотално неотговорни за каквито и да е вещи и багажи оставени в транспортираните автомобили.

Бъдете сигурни, че Вие - собственикът, или което и да е избрано от собственика лице, сте на място да подпишете нужната документация и ни осигурите с ключове за автомобила.

Молим Ви да проверите вашият автомобил за повреди, шофьорът също ще го провери преди да бъде натоварен.

Ако се намирате в недостъпни за камион места или в централни зони, молим да имате пред вид, че си запазваме правото да доставим или вземем автомобила от близо до Вас подходящо място, например бензиностанция или паркинг за камиони. В нормални обстоятелства ще Ви се обадим 12-24 часа преди автовоза да е на място. Понякога се налага Вие да предвижите автомобила до камиона.

Вашият автомобил трябва да бъде в движение, в противен случай могат да бъдат приложими допълнителни такси и методи на товарене и разтоварване.

Трябва да ни предупредите ако Вашето МПС е модифицирано по някакъв начин, например повдигнати джипове, кампери, снижени автомобили...

При превоза с автовоз височината е от по-голямо значение, от колкото дължината.

Долната част на превозвани автомобили трябва да е поне на 10см от земята, за да може да бъдат безпроблемно натоварени и разтоварени.

Ние трябва да имаме Ваш функциониращ телефонен номер, на който да можем да ви открием през цялото време на релокацията на Вашия автомобил.

Бъдете търпеливи, международният превоз не е лесна задача, по всяко време могат да възникнат непредвидени ситуации, с които да се стигне до закъснения и промени в датите. Ние винаги ще се стараем да Ви държим в течение на ситуацията.

Нашите клиенти

  • "За втори път закупувам и доставям автомобил с помощта на BGLondon. Всичко протича лесно и безпроблемно! :-) "
  • "Благодаря ви за стриктно изпълнените от вас задължения. Останах приятно изненадан. Много лесно се работи с вас. Имах кошмарни преживявания с едни ваши колеги и загубих депозита, който им бях платил. Седмици след обещания от тях срок все още не се бяха появили и накрая напълно спряха да отговарят. Не бих се доверил на друг от сега нататък и се надявам скоро пак да се възползвам от услугите ви. Поздрави, Тони"
  • "Здравейте, получих изпратените от вас документи, ще регистрирам колата другата седмица, сега я ремонтирам :) Искам да ви кажа, че съм много доволен от Вас и вашата фирма, много сте коректни и изпълнителни, и ми беше много приятно да работя с Вас! С уважение: Емил Димитров"
  • "Здравейте! Просто исках да знаете, че компресора пристигна безпроблемно и съм много доволен от услугите ви. Шофьорите са приятелски и добронамерено настроени, дадоха ми достатъчно предизвестие, за да мога да се подготвя и да ги посрещна на време. Определено ще препоръчам услугите ви. Благодаря отново за цялата ваша помощ. С уважение, Х. Михов"
  • "Много се радвам, че джипът ми пристигна няколко дни по-рано от очакваното. И преди съм ползвал услугите ви и винаги сте така коректни и отзивчиви. Препоръчвам ви на всички мои близки и приятели и ви желая успех. Благодаря, Ш. Мъстан"

Защо БГЛондон?

BGLondon.com е надежден превозвач на автомобили за безброй купувачи и продавачи из Европа, Англия и България. Тук ще намерите съвети относно процеси свързани с придобиване, експортиране, транспорт на превозни средства , както и друга полезна и актуална информация.

Полезно

Английски сайтове за автомобили

Английски сайтове за автомобили, камиони, агротехника, онлайн търгове, обяви, резервни части и...
487059
Продължава...

Връзка с BGLondon

Преди да се свържете с нас, моля, прочетете отговорите ни на често задавани въпроси , както и...
115557
Продължава...

V5C сертификат / талон коли Англия

Макар, че голяма част от тази статия може да не е актуална, в нея може да научите за:
83956
Продължава...

Каталог на онлайн търговци в Англия

Каталог с онлайн магазини, търгове и други полезни сайтове предлагащи продукти в Англия.
80075
Продължава...

Договор за покупка на автомобил от Англия

Това е примерен договор за покупко продажба на автомобил в Англия.
45268
Продължава...

Автомобилни застраховки в Англия

Престъпление е да не застраховате превозното си средство.
40822
Продължава...

Road Tax / Пътен данък

Road Tax - Английска винетка (пътен данък)
40165
Продължава...

Категории на МПС, претърпели злополука / Salvage Categories

Категории на МПС, претърпели злополука / Salvage Categories
36724
Продължава...

Регистриране на превозно средство в Англия

Как да регистрирате превозното си средство в Англия?
30347
Продължава...

Закупуване на употребявани автомобили от Англия

При купуването на кола втора употреба, правата ви ще зависят от това дали я купувате от дилър, на...
27652
Продължава...

Закупуване на автомобил? Внимавайте за...

Дори и да не сте наясно по какъв начин работят автомобилите, има неща, които можете да вземете...
24759
Продължава...

Формуляр V62

Формуляр V62, необходим за издаване на регистрационен сертификат на МПС - V5C
23207
Продължава...

Нови емисионни правила в Лондон Lez

Вие сте тези, които трябва да предвидите дали адресът Ви попада в таксуваната зона.
21534
Продължава...

Какво е HPI проверка?

Простичко казано HPI проверката е "връзване на гащите", когато става въпрос за употребявани...
20076
Продължава...

"Хватките" на Copart UK

От какво се нуждаете за да купувате от Copart UK?
20004
Продължава...
Виж всички

Времето

current
feels like
pressure
humidity
visibility
wind
current
feels like
pressure
humidity
visibility
wind

Валутни курсове